Ель Кассем Олена Володимрівна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1967

Освіта:

У 1989 році закінчила з відзнакою Харківський інститут інженерів транспорту ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».

У 2000 році закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Мова та література».

 

Напрямок наукової діяльності:

Проблеми технічного перекладу.

Член міжнародної спілки TESOL – Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine.

Автор:

понад 11 наукових праць та навчально-методичних розробок.

В рамках науково-методичної роботи Ель Кассем О.В. видано та підготовлено до друку 11 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них 8 навчально-методичних вказівок, 2 базових підручника для студентів залізничних вузів з грифом міністерства науки та освіти (“English for Railway Students” та “English for Students of Economics”) та підручник для старших курсів “Business English for Railway Engineers”.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Эль Кассем Е.В., Нешко С.И. Импликация как механизм порождения и развития образа. Современные проблемы языкознания, литературоведения, межкультурной коммуникации и лингводидактики. Материалы ІІ Международной научной конференции (20-21 апреля 2016 года, Белгород, Россия). Издательский дом «Белгород» НИУ «БелГУ». 2016. С. 131-136.
  2. Эль Кассем Е.В., Антонова В. Ф., Нешко С.И. Трансформация жанрового канона в произведениях В.Скотта и поэтов-«лейкистов». Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. Вип. 76. С. 121-125.
  3. Ель Кассем О.В., Антонова В.Ф., Нешко С.І. Принцип організації просторо-часового контініума британської чарівно ї казки. Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. Вип. 2 (86). Серія: «Літературознавство». С. 21-28.
  4. Эль Кассем Е.В., Антонова В.Ф., Нешко С.И. Фольклорная традиция  как источник интертекстуального заимствования в английской литературе. Наукові записки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. Вип. 2 (88). Серія: «Літературознавство». С. 6-16.
  5. Ель Кассем О.В.,  Антонова В.Ф., Нешко С.І. Казкова традиція у творчості В. Скотта та поетів-«лекістів». Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Літературознавство». Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. Вип. 91-92. С. 8-18.
  6. Ель Кассем О.В. Нешко С.І. Стратегії перекладу художніх текстів українською мовою на прикладі аналізу твору Льюїса Керрола “Аліса в країні чудес”. Записки з романо-германської філології. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. Вип. 2. С. 222-230.
  7. O.V. Fomin, M.I. Gorbunov, O.V. Burlutski, O.А. Logvinenko, O.V. Kazanko, O.V. El Kassem Theoretical Aspects of Applied Transport Mechanics. Part 1: Monograph – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National Universit, 2019. 198 p.
  8. El Kassem O.V. Hybrid transportation systems. Forum for Young Researchers. Young Researchers in the Global World: Vistas and Challenges (April 11, 2019, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv)
  9. El Kassem O.V. Differences in Semantic Fields of British and American Railway Terms. Tesol-Ukraine Convention 2020 “25 Years of TESOL in Ukraine: Honoring the Past and Shaping the Future.” Kyiv, April 9-10, 2020.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Англійська моваПерелік освітніх програм
2Ділова англійська моваПерелік освітніх програм
3Практичний курс (англійська мова)Переклад та англійська мова і література
4Теорія і практика перекладу (англійська мова)Переклад та англійська мова і література
5Анотування та реферування текстів різних типів та жанрівПереклад та англійська мова і література
6Лінгвістика текстуПереклад та англійська мова і література
7Переклад патентної документаціїПереклад та англійська мова і література