Кафедра «Іноземні мови»

завідувач кафедри

Нешко Світлана Ігорівна

завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

корпус 3, поверх 2, кабінет 203

Кафедра іноземних мов — одна з найстаріших в університеті, вона існує з моменту створення у 1930 році Харківського експлуатаційно-тягового інституту залізничного транспорту.
Якщо сучасний світ асоціюється у нас із словами «розвиток» та «прогрес», то уявити собі динаміку розвитку без можливостей міжкультурного обміну, а отже без знання іноземної мови, яка стала невід’ємною частиною нашого повсякденного життя та нашої роботи – цілком не можливо! Головне гасло кафедри іноземних мов: «Освіта – що долає кордони!» Освіта, яка поєднує фундаментальні теоретичні знання та сучасні професійні навички міжнародного спілкування, орієнтовані на нові соціально-економічні умови розвитку нашої країни.
Навчальні плани кафедри іноземних мов базуються на фундаментальних дисциплінах, які в поєднанні з ґрунтовною практичною підготовкою, дають змогу сформувати фахівця високої кваліфікації.
Сьогодні штат кафедри складає 14 співробітників, з яких 1 доктор філологічних наук, 4 кандидати наук, доценти та 9 старших викладачів.
З 2017 року розпочато набір на нову спеціальність «Філологія» за освітньою програмою «Переклад та англійська мова і література». Переклад – одна з основних спеціалізацій у галузі знань професійного напряму підготовки «Філологія». Студенти вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти науково-технічного перекладу, міжкультурної та міжмовної комунікації. Фахівець з технічного перекладу – на відміну від фахівця з іноземних мов, філології та лінгвістики – це професіонал, який не тільки вільно володіє іноземною та рідною мовою, але й має глибокі фахові знання в обраній науково-технічній предметній галузі, які отримані під час практики в реальних умовах наукової комунікації.