Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Нешко Світлана Ігорівна

завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

корпус 3, поверх 2, кабінет 203

Кафедра виконує значну науково-методичну роботу. За останні роки кафедра розробила і видала типові та робочі програми з іноземної мови та ділової іноземної мови для студентів усіх спеціальностей, в тому числі з урахуванням модульної оцінки знань студентів, складено навчальні посібники з кожного розділу курсів, навчальний програмний комплекс на ПЕОМ.

Навчально-методична робота кафедри

Донець С.М. та ін. Англійська мова для студентів залізничних вузів: Підручник за редакцією Донець С.М. (колектив авторів: Донець С.М., Ель Кассем О.В. , Золотаревська Л.І., Михайленко В.М., Фіщенко О.П.)Друга частина

Підручник складений відповідно до програми з іноземних мов для немовних вузів. Мета підручника – підготувати майбутніх спеціалістів залізничного транспорту до професійно-орієнтованого усного та письмового спілкування.Ефективне оволодіння мовою забезпечується системою комунікативних вправ, що стимулюють інтерес студентів та їх творчу активність. Текстовий матеріал підручника дає багату інформацію стосовно історії, найважливіших аспектів роботи та на тенденцій розвитку залізниць як України, так і інших країн світу. Тексти складені за сучасними матеріалами спеціалізованих британських і американських періодичних видань, а саме: International Railway Journal, European Rail Outlook, Railway Gazette та Railvolution.Велика увага приділяється вивченню граматики як основи розуміння та мовлення англійською мовою. Перша частина рекомендується як базовий курс для студентів вищих та середніх навчальних закладів залізничного транспорту на першому році навчання. Може бути використаний також тими, хто має технічну освіту і бажає самостійно вдосконалювати свої навички оволодіння англійською мовою.

Навчально-методична робота кафедри

Business English in Rail Engineering: Підручник /С.М. Донець та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 182 с.

Підручник рекомендується як базовий курс з дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту. Метою підручника є навчити майбутніх фахівців у галузі залізничного транспорту використовувати англійську мову у професійній діяльності, що передбачає розвиток навичок усного та писемного спілкування у сфері бізнесу; удосконалення вмінь перекладу англійського оригінального тексту у межах своєї спеціальності; формування основ роботи з діловою документацією англійською мовою; ознайомлення з етикою та структурою мовного спілкування у рамках дискусії, переговорів, презентацій тощо. Підручник складається з 8 уроків, тематика яких охоплює практично всі найважливіші аспекти ділового спілкування: від перших кроків випускника, пов’язаних з пошуком роботи та проходженням співбесіди, до проведення ділових переговорів, складання контрактів, організації компаній з просування товарів та послуг, заповнення супровідної транспортної документації, проходження митних процедур тощо. Підручник розрахований на студентів транспортних вищих навчальних закладів, які вивчають курс «Ділова іноземна мова», а також рекомендується для бізнесменів, працівників транспортних комерційних структур для удосконалення підготовки фахівців залізничного транспорту та подальшого самонавчання.

Навчально-методична робота кафедри

Донець С.М., Ель Кассем О.В., Золотаревська Л.І. English for Students of Economics: Навч. посібник. -Харків: УкрДУЗТ, 2016. -250 с.

Навчальний посібник складений відповідно до програми іноземних мов для немовних вузів. Метою навчального посібника є розвиток у студентів економічних спеціальностей залізничних вузів навичок спілкування на побутовому і професійному рівнях, а також підготовка до роботи з оригінальною економічною літературою як джерелом інформації. Велике значення в навчальному посібнику приділяється вивченню граматики як основи розуміння та мовлення англійською мовою. Граматичні вправи диференційовані за ступенем складності ураховуючи різні рівні підготовки студентів, та розраховані на письмову та усну практику в режимах аудиторної та самостійної роботи. Структурно навчальний посібник має шість розділів та охоплює такі теми: історія залізничного транспорту, основи економіки, попит та пропозиція, фактори виробництва, менеджмент та економіка залізничного транспорту. Рекомендується як базовий курс для студентів економічних спеціальностей транспортних вищих навчальних закладів на першому та другому роках навчання.

 

Навчально-методична робота кафедри

Англійська мова для студентів залізничних вузів: Підручник А 647 / С. М. Донець, О. В. Ель Кассем, Л. І. Золотаревська та ін. —Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Ч. 2. – 165 с.

Підручник складено відповідно до програми з іноземних мов для немовних вузів. Мета підручника – підготувати майбутніх спеціалістів залізничного транспорту до професійно-орієнтованого усного та письмового спілкування. Ефективне оволодіння мовою забезпечується системою комунікативних вправ, що стимулюють інтерес студентів та їх творчу активність. Текстовий матеріал підручника дає багату інформацію стосовно історії, найважливіших аспектів роботи та тенденцій розвитку залізниць як України, так і інших країн світу. Тексти складено за сучасними матеріалами спеціалізованих британських і американських періодичних видань, а саме: International Railway Journal, European Rail Outlook, Kattay Gazette Ta Railvolution.Рекомендується як базовий курс для студентів вищих і середніх навчання, навчальних закладів залізничного транспорту на першому та другому році навчання.