ОП «Переклад та англійська мова і література»

завідувач кафедри

Нешко Світлана Ігорівна

завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

корпус 3, поверх 2, кабінет 203

Галузь знань 03 – Гуманітарні науки
Спеціальність 035 – Філологія
Перший (бакалавр) рівень вищої освіти

Акредитацію ОП передбачено Національним агенством із забезпечення якості вищої освіти в терміни 22 січня 2021 року

Опитування та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів) щодо змісту ОПП ПАМЛ на 2021-2022