Співробітники кафедри ФС

Толстов Іван Вікторович

в.о. завідувача кафедри, доцент

Толстов Іван Вікторович

Кандидат філософських наук з 2011 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.18 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертації: «Антитетика позитивного та природного права в сфері легітимації політики».

Напрямок наукової діяльності:  філософії (американська філософська думка XX століття), соціальна філософія (правова легітимація політики), соціальна відповідальність бізнесу. З 2017 року приймає участь у ініціативно-пошуковій науково-дослідній роботі «Філософське та науково-практичне дослідження конструктивних можливостей інтегрального раціоналізму для створення сучасних та надсучасних когнітивних технологій забезпечення прийняття рішень персоналом структур та підрозділів залізничного транспорту в умовах зростання інтенсивності руху поїздів».

Автор 72 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них: 61 наукових, 1 посібник, 11 навчально-методичних.

Є членом Соціологічної асоціації України (САУ).

Петрушов Володимир Миколайович

д. філос. наук, професор

Петрушов Володимир Миколайович

Докторська дисертація була захищена у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету ім О.Гончара за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. Тема дисертації: «Філософія європейського адогматизму: парадокс віри Сірена Кіркегора і Sola fide Лева Шестова.

З 2017 року здійснює керівництво ініціативно-пошуковою науково-дослідною роботою «Філософське та науково-практичне дослідження конструктивних можливостей інтегрального раціоналізму для створення сучасних та надсучасних когнітивних технологій забезпечення прийняття рішень персоналом структур та підрозділів залізничного транспорту в умовах зростання інтенсивності руху поїздів».

Напрямок наукової діяльності:  історія філософії, а саме, дослідження критичного аспекту філософської рефлексії. У 2012 році заснував серію «Філософська класика в українському перекладі».

Автор понад 180 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них: 161 наукового характеру, 19 методичного характеру.

Загрійчук Іван Дмитрович

д. філос. наук, професор

Загрійчук Іван Дмитрович

Доктор філософських наук, 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури ДД№008524, 2010 Тема дисертації «Космополітизм і маргінальність в національній культурі», професор кафедри філософії та соціології 12ПР № 009574 від 16.05.2014 р.

Напрямок наукової діяльності: теорія пізнання, соціальна філософія, філософська антропологія, філософія культури.
Член спеціалізованої вченої ради Д.64.051.06 при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культур
Член редакційної колегії наукового журналу «Університетська кафедра»(видається в Києві)
Автор 162 наукових праць та навчально-методичних розробок: в тому числі 155 наукових, 1 монографія, 6 навчально-методичних.

Сивогракова Заріна Анатоліївна

доцент, к. психол. н.

Сивогракова Заріна Анатоліївна

Доцент, кандидат психологічних наук 19.00.07 педагогічна та вікова психологія ДК№059620, 2010 Тема дисертації «Психологічні особливості подолання студентами складних життєвих ситуацій» доцент кафедри філософії та соціології 12 ДЦ №029603 23 грудня 2011 р.

Автор 66 наукових праць та навчально-методичних розробок: в тому числі 48 наукових, 1 монографія, 18 навчально-методичних.

Напрямок наукової діяльності: вікова і педагогічна психологія, психологія подолання складних життєвих ситуацій, превентологія.

Даніл’ян Вадим Олегович

доцент , к.філос. н.

Даніл’ян Вадим Олегович

Кандидат філософських наук з 2006 року. захистив у спеціалізованій вченій раді К 64.702.05 Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Доцент кафедри філософії та соціології 12ДЦ№031142,2012 р з 2012 року.

Напрямок наукової діяльності: Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз). Нові підходи до медіа комунікацій. Інформаційний простір та його особливості. Медіа як інструментарій соціального інжинірингу.

Автор понад 78 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них: 60 наукових, 1 монографія, 1 посібник, 5 навчально-методичних, 5 публікацій у політологічному енциклопедичному словнику, 9 публікацій  у енциклопедичному словнику з соціології права.
Є членом Соціологічної асоціації України (САУ)

Лебедєв Вадим Олександрович

доцент, к. філос. наук

Лебедєв Вадим Олександрович

Кандидат філософських наук з 2007 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.06 при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 09.00.04 – Філософська антропологія, філософія культури, номер диплома ДК №041297.
Автор 62 публікацій, з них: 57 наукових праць, 1 монографія,  4 навчально-методичних розробок, 1 словник.
Напрямок наукової діяльності: культура, віртуальна реальність, діалог культур Схід – Захід.

Количева Тетяна Владиславна

доцент, к. філос. наук

Количева Тетяна Владиславна

Кандидат філософських наук,09.00.01, Онтологія, гносеологія, феноменологія” ДК№025249,2004 р. Тема дисертації «Наукове і художнє пізнання: їх специфіка і взаємодія»;
доцент кафедри філософії та соціології 12ДЦ№021142,2008 р.
Напрямок наукової діяльності: взаємодія наукового і художнього пізнання, філософія науки, концепт гештальт: філософсько антропологічний вимір.
Автор 96 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них: 89 наукових,  1 монографія, 6 навчально-методичних.
Консультант служби психологічної допомоги «Нить Ариадны»

Алєксєєнко Наталя Вікторівна

Старший викладач

Алєксєєнко Наталя Вікторівна

З 1996 по 2000 рік навчалася у харківській державній академії культури на відділення соціальної педагогіки та психології із поглибленою спеціалізацією по психології. У 2000 році закінчила Харківську державну академію культури та отримала кваліфікацію: соціальний педагог, фахівець із психодіагностики.

Напрямок наукової діяльності: вікова та педагогічна психологія, теоретичні та практичні питання розвитку відповідальності особистості, психологічний вимір становлення особистості як майбутнього фахівця; інноваційні методи навчання та виховання у вищій школі.
Керівник психологічного студентського наукового гуртка при кафедрі філософії та соціології УкрДУЗТ
Автор понад 41 наукової праці та навчально-методичних розробок, з них: 34 наукових, 1 посібник, 6 навчально-методичних.