Кафедра «Філософія та соціологія»

Завідувач кафедри

Толстов Іван Вікторович

Завідувач кафедри, доцент

корпус 3, поверх 3, кабінет 319

Кафедра була створена у 1936 р., декілька разів змінювала назву, і тільки у 1990 р. отримала сучасну назву – «Філософії та соціології». Першим завідувачем кафедри був Я. І. Кауфман. В різні роки кафедру очолювали: доц. А. І. Корж (1966 р.), А. О. Іваніщенко (1972 р.), доц. В. В. Колотєв (1975 р.), проф. О. О. Мамалуй (1987 р.), доц. Г. Ф. Перетятькін (1991 р.), доц. І. Д. Загрійчук (1996 р.), проф. В. М. Петрушов (2010 р.). В теперішній час кафедра входить до складу Навчально-наукового центру гуманітарної освіти та завідувачем кафедрою є доц. І.В.Толстов (2021 р.).

Кафедра філософії та соціології – структурний підрозділ Українського державного університету залізничного транспорту, що здійснює методичну роботу та навчально-виховну діяльність з кількох споріднених дисциплін для здобувачів освіти бакалаврського (базовими з яких є філософія, соціологія, психологія тощо) та магістерського (зокрема психологія ділового спілкування, філософські проблеми сучасності) рівнів навчання.

Серед напрямків науково-дослідної діяльності викладачів кафедри: 1) історія філософії, філософія науки, філософія культури, соціальна філософія, теорія пізнання, взаємодія наукового і художнього пізнання, філософська антропологія (філософія); 2) психологічний вимір становлення особистості як майбутнього фахівця, теоретичні та практичні питання розвитку відповідальності особистості, психологія подолання складних життєвих ситуацій, інноваційні методи навчання та виховання у вищій школі (психологія); 3) інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні та світі, медіа комунікації як інструментарій соціального інжинірингу (соціологія).