Зовнішні зв’язки кафедри

Завідувач кафедри

Толстов Іван Вікторович

Завідувач кафедри, доцент

корпус 3, поверх 3, кабінет 319

Кафедра філософії та соціології підтримує тісний зв’язок зі спорідненими кафедрами, які займаються викладанням, філософії, соціології, психології,  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського національного технічного автодорожнього університету, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка, Харківського національного університету «ХПІ», Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені В. Лазаряна (м. Дніпро), Інститутом філософії ім.Г.С.Сковороди, Академічною спільнотою імені Михайла Балудянського / Academic Society of Michal Baludansky (м. Кошице, Словаччина), Національним літературно-меморіальним музеєм Г. С. Сковороди (с. Сковородинівка), бібліотекою Лейпцизького університету ім.К.Маркса (м. Лейпциг, ФРН), Асоціацією перспективних досліджень та вищої освіти «Схід-Захід» / «EastWest» Assotiation for Advanced Studies and Higher Education (м.Вена, Австрія) тощо. Зазначені зв’язки створюють можливості для підвищення теоретичного рівня та поглиблення практичного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри, мотивують до підвищення власної кваліфікації й подальших наукових пошуків, що підтверджується науковими публікаціями, участю в міжнародних конференціях, наукових семінарах тощо.

Протягом останніх 10 років кафедра спільно із Лиманської філією УкрДУЗТу проводить щорічну конференцію «Людина. Суспільство. Комунікативні технології», у якій беруть участь не тільки вітчизняні, але й закордонні фахівці (науковці з Норвегії, Грузії, Німеччини тощо).

Викладачі кафедри, зокрема доц. Сивогракова З.А., активно співпрацюють з Інститутом перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (ІППК) та Центром навчально-практичної підготовки, професійної та дуальної освіти (ЦНПП) УкрДУЗТ в процесі підготовки фахівців залізничної галузі різних рівнів.Так, у 2019 році доц. Сивогракова З.А. взяла участь у роботі Школи передового досвіду (ШПД) з психолого-педагогічного мінімуму інструкторів виробничого навчання на виробництві, яка проводилася Департаментом розвитку персоналу та кадрової політики АТ «Укрзалізниця» на базі підрозділу АТ «Укрзалізниця» «Дитячий лікувально-оздоровчий центр «Сонячний» регіональної філії «Південна залізниця». Для представників всіх підрозділів (регіональних філій) АТ «Укрзалізниця», які були учасниками ШПД, Сивограковою З.А. було проведено треніг-презентацію (у форматі майстер-класів) з питань психолого-педагогічних аспектів навчання дорослих, особливостей peer-education, соціально-психологічних технологій ефективної комунікації.