Науково-дослідна робота кафедри

Завідувач кафедри

Толстов Іван Вікторович

Завідувач кафедри, доцент

корпус 3, поверх 3, кабінет 319

Коло наукових інтересів викладачів кафедри досить різноманітне. Останнє обумовлено наявністю фахівців різних галузей гуманітарного знання – філософів, психологів, соціологів.

Філософія: історія філософії, філософія науки, філософія культури, соціальна філософія, теорія пізнання, взаємодія наукового і художнього пізнання, філософська антропологія, віртуальна реальність, діалог культур Схід-Захід.

Психологія:  вікова і педагогічна психологія, психологія подолання складних життєвих ситуацій, превентологія, теоретичні та практичні питання розвитку відповідальності особистості, психологічний вимір становлення особистості як майбутнього фахівця, інноваційні методи навчання та виховання у вищій школі.

Соціологія: інформаційний простір та його особливості, інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні, медіакомунікації, медіа як інструментарій соціального інжинірингу.

Протягом останніх років під керівництвом проф. Петрушова В.М. на кафедрі виконувалась ініціативно-пошукова науково-дослідна робота «Філософське та науково-практичне дослідження конструктивних можливостей інтегрального раціоналізму для створення сучасних та надсучасних когнітивних технологій забезпечення прийняття рішень персоналом структур та підрозділів залізничного транспорту в умовах зростання інтенсивності руху поїздів». Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри представлені у багатьох вітчизняних та закордонних виданнях:

 1. Petrushov and I. V. Tolstov, “THE SOCIO-ANTHROPOLOGICAL IDEAS IN THE AMERICAN CRITICAL REALISM (GEORGE SANTAYANA)”, AMPR, no. 12, pp. 81–88, Sep. 2017. Режим доступу: http://ampr.diit.edu.ua/article/view/105904
 2. Tolstov and V. M. Petrushov, “THE ANTROPOLOGY OF GENDER BY VASIL ROSANOV AND THE ETHICS OF SEXUAL DIFFERENCE BY LUCE IRIGARAY”, AMPR, no. 15, pp. 145–154, Mar. 2019.Режим доступу: http://ampr.diit.edu.ua/article/view/157013
 3. Tolstov,M. Shapoval and I. “Quo Vadis: Anthropological Dimension of the Modern Civilization Crisis”, AMPR, no. 19, pp. 23–31, Jun. 2021.Режим доступу: http://ampr.diit.edu.ua/article/view/235937
 4. TOLSTOV, Ivan; CHERNYSHOV, Victor. George Santayana on Society and State. Limbo: boletín internacional de estudios sobre Santayana, 2022, 42: 51-62. Режим доступу: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8619690
 5. DanilyanO. Sophisms in the history of legal argumentation/ Nevelska-Hordieieva, OP (Nevelska-Hordieieva, Olena etrovna) ; Danilyan, VO (Danilyan, Vadim Olegovych) ; Nesterenko, KV (Nesterenko, Ksenia Viktorovna) ; Finin, HI (Finin, Heorhii Ivanovich)// Revista notas historicas y geograficas// Issue 27 JUL-DEC 2021: p. 290-314, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000677673300009 (Web of Sciens/Scopus)
 6. Danilyan V. Value determinants of the information security of a democratic state. DanilyanO.,  Dzeban  A., Kalinovsky  Y.,  Kovalenko  I.,  Melyakova   v.// Revista Inclusiones Issn 0719-4706 Volumen 7 – Número 2 – 2020: 457-473. (Web of science) (Republic of Chile is a South American).
 7. Danilyan, V.O. Trofymenko, Volodymyr, Olena Yurkevych, Zhanna Pavlenko, y Hanna Kovalenko. 2020. «MODERN LEGAL HERMENEUTICS AS A MECHANISM OF INTERPRETATION OF PRINCIPLES AND VALUES IN LAW». Revista Inclusiones, abril, 214-26. https://www.revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1280. (Web of science)
 8. Danilyan Vadim O. Formas dos estados tradicionais e sua especificidades históricas forms of traditional states and their historical specificity // Valentin Ya. Liubashits Nikolai V. Razuvaev Alexey Yu. Mamychev Volodymyr A. Trofymenko //Revista Humanidades e Inovação v.8, n.31 Palmas, v.8,n.31 Jan. 2021 р. 112-122. (Web of science)
 9. Danilyan V. Forms of traditional states and their historical specificity/ Liubashits V., Razuvaev. N., Mamychev A.,    Trofymenko V.// Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Artículo no.:119 Período: Noviembre, 2019. website:http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/ Año: VII Número: Edición Especial (Web of Sciens)
 10. Danilyan V. Paradigm of Development of Economic and Social Systems and Decent Work Provided in the Context of Systemic Changes/ Kompaniets V., Shulgina L., Pavlichenko V., Ostapuk B. Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019)//SHS Web of Conferences 67, 0 (2019), (Web of science)
 11. Загрійчук І.Д. Вчення Платона про ідеї як конкретно-історичне розуміння істини // Вісник Житомирського державного університету мені Івана Франка. Філософські науки. – 2019. – Випуск №2 (86). – с. 92-100
 12. Сивогракова З.А. Психологічні компоненти структури професійної компетентності фахівця в сучасних наукових дослідженнях / З.А.Сивогракова // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A.Zhurba – October #3, 2015. – P. 55-57 (стаття, журнал «Virtus»
  представлений у наступних міжнародних наукометричних базах даних: Scientific Indexing Services (SIS) (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Международный Центр ISSN 2410-4388)
 13. Алєксєєнко Н.В. Аналіз психовікових особливостей студентського віку в контексті проблеми формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців //Virtus scientific journal, 2018 – June, issue 25 – s. 67-70. який входить у наступні міжнародні наукометричні базах даних:Scientific Indexing Services (SIS) (USA), Citefactor (USA),
 14. Количева Т.В.Роль концепту «гештальт» в умовах розвитку холізму філософії та конкретних науках. Virtus, February, issue 11, 2017, C.20-23. (наукометричні бази Scientific Indexing Services (SIS) (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Международный Центр ISSN 2410-4388)

Викладачі кафедри також беруть участь у міжнародних дослідницьких проектах. Наприклад, доц. Даніл’ян В.О. брав участь у проекті “Characteristics of alcohol and other drug use Among youth in Ukraine”, який проводився центром дослідження залежностей при Мічиганському Університеті / University of Michigan (м. Енн-Арбор, США).

На кафедрі на постійній основі працюють студентські наукові гуртки: філософський (керівник – доц. Толстов І.В.), психолого-соціологічний (керівник – доц. Даніл’ян В.О.). Результати наукових пошуків студентів, здійснені під керівництвом викладачів кафедри, у вигляді виступів та тез доповідей представлені не тільки на Студентській науково-технічній конференції УкрДУЗТу, але й на зовнішніх конференціях наприклад у: Харківському національному медичному університеті; Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого; Національному технічному університеті «ХПІ інституті» та ін.

У 2012 році на кафедрі була заснована серія видань «Філософська класика в українському перекладі», в якій було видано твори таких відомих мислителів:

 1. Лев Шестов. «Апофеоз безпідставності». Харків. – 2012.
 2. Франк С.Л. Незбагненне. Харків. – 2013.
 3. Бердяєв Микола. Філософія свободи. Сенс творчості. Самопізнання. Харків- 2014.
 4. Лосський М.О. Обгрунтування інтуїтивізму. Світ як органічне ціле. Харків. – 2016.

Одним з напрямків науково-дослідної роботи кафедри є робота теоретичного семінару, участь у якому бере не тільки професорсько-викладацький склад кафедри, але й провідні науковці з інших вищих навчальних закладів Харкова. В межах роботи теоретичного семінару обговорюються актуальні філософські, соціологічні, психологічні проблеми; проводиться апробація висновків дисертаційних досліджень. Зокрема, серед запрошених фахівців: Панков Георгій Дмитровичдоктор філософських наук, професор (Харківська державна академія культури); Рассоха Ігор Миколайовичдоктор філософських наук, професор, кафедра історії та культурології (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова); Бакланов Олександр Миколайович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та екологічної безпеки (УІПА); Філоненко Олександр Семенович, доктор філософських наук, доцент філософського факультету (Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна).

За роки існування кафедри успішно захищено докторські (проф. Загрійчук І.Д., проф. Петрушов В.М.) та кандидатські (доц. Сивогракова З.А., доц. Количева Т.В. та ін.) дисертації.

Проф. Загрійчук І.Д та проф. Петрушов В.М. є членами спеціалізованої вченої ради Д 64.051.06 з захисту кандидатських та докторських дисертацій на філософському факультеті Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. На базі кафедри щороку проходять навчально-виробничу практику студенти філософського факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Доценти Даніл’ян В.О. та Толстов І.В. є членами Соціологічної асоціації України (САУ).

Галерея