Історія створення кафедри

Завідувач кафедри

Толстов Іван Вікторович

Завідувач кафедри, доцент

корпус 3, поверх 3, кабінет 319

Історія кафедри філософії та соціології починається з моменту заснування вишу. У 1936 р. із загальної гуманітарної кафедри виділилась кафедра діалектичного матеріалізму та ленінізму, яка кілька разів змінювала назву. Лише в 1990 р. кафедра отримала сучасну назву — філософії та соціології.

Першим завідувачем кафедри був Я. І. Кауфман, який заявив про себе як неабиякий філософ і організатор науково-педагогічної роботи. Своєю гідністю і самовідданою працею він служив добрим прикладом для колег та студентів. Про нього з теплотою згадують і сьогодні.

У 1966 р. очільником кафедри став канд. філос. наук, доц. А.І. Корж, який працював не один рік у системі вищої освіти. У роки його керування головну увагу було зосереджено на вивченні та творчому осмисленні студентами першоджерел. Вчений одним із перших на кафедрі почав упроваджувати в навчальний процес проблемний метод викладання. А. І. Корж продовжив традиції Я. Л. Кауфмана щодо діяльності творчого союзу суспільствознавців і викладачів технічних дисциплін, завдяки чому відбувалося вдосконалення методології і методики викладання. Багато часу науковець віддавав роботі з молодими викладачами та аспірантами, часто відвідував їх заняття, підтримував талановиту молодь у прагненні до зростання професійної майстерності.

У 1972 р. завідувачем кафедри було призначено вихованця Харківського державного університету, співробітника кафедри філософії цього вишу, канд. філос. наук, доц. А. О. Іваніщенко, який продовжував зміцнювати союз гуманітаріїв і представників інших галузей знань.

У 1975-1986 рр. кафедрою керував канд. іст. наук, доц. В. В. Колотєв, який уже мав солідний досвід педагогічної і керівної роботи. Його головним завданням стало вирішення проблеми з кадрами — для наукового і педагогічного зростання молодих викладачів він створив найбільш сприятливі умови. Другою основною проблемою для завідувача кафедри було подальше вдосконалення форм і методів навчання. Активніше стали застосовуватись тестування, інтерв’ю, засоби наочності, проведення семінарських занять із використанням елементів змагальності. Було активізовано підготовку методичних вказівок із тем навчальних курсів. Кафедра почала застосовувати наочність і аудіозасоби.

Історія створення кафедри

Упродовж 1987-1991 рр. кафедру очолював д-р філос наук О. О. Мамалуй. Цей період характеризується як переломний в історії українського суспільства, зокрема у системі вищої освіти. З метою підвищення якості викладання на новому етапі історії активізувалась робота теоретичного і методичного семінарів кафедри.

Історія створення кафедриІсторія створення кафедри

На початку 90-х рр. посаду завідувача кафедри філософії та соціології обіймав канд. філос. наук, доц. Г. Ф. Перетятькін. При ньому продовжувалось переведення на нові рейки викладання не лише філософії, але й інших гуманітарних наук, готувалися і публікувалися нові методичні вказівки до вивчення навчальних курсів. Та незабаром науковець повернувся на свою батьківщину — до Ростова-на-Дону. До 1995 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала канд. філос. наук, доц. В. І. Трикоза.

Історія створення кафедри

Упродовж 1996-2010 рр. кафедру очолював вчений і педагог, канд. філос. наук, доц. І. Д. Загрійчук. В УкрДУЗТ він працює із 1982 р. Кандидатську дисертацію з філософії захистив у 1988 р. На його долю випала складна кропітка робота з остаточного переведення кафедри на нову систему освіти і виховання, яка передбачає підвищення ролі викладача в процесі викладання сучасних знань у галузі гуманітарних наук, виховання у студентів творчого підходу та прищеплення навичок самостійної роботи. У 2006 р. І. Д. Загрійчук видав монографію «На межі національних культур», а у 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему «Космополітизм і маргінальність у національній культурі». Неодноразово опонував при захисті докторських та кандидатських дисертацій.

Історія створення кафедри

Упродовж 2010-2020 рр. кафедру очолював д-р філос. наук, проф. В. М. Петрушов. Упродовж останніх років у навчальний процес кафедри включено нові навчальні дисципліни, серед них: «Філософія науки», «Психологія ділового спілкування», «Філософські проблеми сучасності» тощо.

В теперішній час кафедру очолює  доц. І.В. Толстов.