СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ГУРТОК “Студентський центр бухгалтерського професійного розвитку”

в.о. завідувача кафедри

Кірдіна Олена Григорівна

В.о.. завідуючого кафедрою, д.е.н., проф.

корпус 3, поверх 2, кабінет 212

З ініціативи в.о. завідуючого кафедри Кірдіної Олени Григорівни з  1 вересня 2020 року розпочав роботу студентський науково-практичний гурток «Студентський центр бухгалтерського професійного розвитку»

Керівник гуртка: д.е н., проф. Кірдіна О.Г.

Мета наукового гуртку  полягає у розвитку творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження.

Наукові дослідження гуртку здійснюватимуться, виходячи із сучасних проблем формування глобального економічного простору, та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування  як головних важелів управління сучасними бізнес-структурами, що є основними елементами економіки України.

Студенти-науковці будуть виконувати  наукову роботу згідно отриманої або ініціативної наукової тематики. Засідання проводитимуться  згідно графіку, з виступами студентів, обговоренням і дослідженням тем. Крім того, робота гуртку буде проявлятися  в участі у міжнародних наукових конференціях студентів, у вигляді виступів з доповідями   або  публікацій тез доповідей,  також  публікаціями наукових  статей у вітчизняних фахових виданнях.