Кафедра «Фінанси, облік і аудит»

Кафедру «Фінанси, облік і аудит» було утворено 01 жовтня 2022 року шляхом об’єднання кафедри «Управління державними та корпоративними фінансами» та кафедри «Облік і аудит».

Сьогодні кафедра «ФОіА» випускає:

бакалаврів:

 за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітня програма:

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітні програми:

магістрів :

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітня програма:

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітня програма: