Історія створення кафедри

 Однією з найавторитетніших кафедр Українського державного університету залізничного транспорту, що має славетні традиції, є кафедра “Управління державними і корпоративними фінансами”.

Створення кафедри поклало початок розвитку важливого напряму діяльності університету: створенню наукової і педагогічної бази для зміцнення фінансово-економічних служб підприємств потужних індустріальних районів України кваліфікованими кадрами фінансистів, бухгалтерів і аудиторів нової генерації.

Кафедру було створено 01 липня 1995 року. 

З початку заснування кафедра мала назву «Фінанси», яку 17 років очолював професор Колесников Олександр Володимирович.

Історія створення кафедри

Колесников Олександр Володимирович
доктор економічних наук, професор

На момент створення кафедри, її викладацький склад становив 9 викладачів-економістів, в числі яких були такі кваліфіковані викладачі – науковці, як к.е.н., доц,Бабич О.Г., Дікарєва Т.О., ст.викл. Ілюхіна О.В., к.е.н., доц. Кириченко Л.І., к.е.н., доц. Криворученко О.А., к.е.н., проф. Крихтіна Н.М., ст.викл. Саленко О.В., к.е.н., доц. Стешенко О.Д., які постійно отримували високий рейтинг при опитуваннях студентів і співробітників, активно вели просвітницьку та виховну діяльність.

З 2014 року кафедра отримала назву «Управління державними і корпоративними фінансами». Створення кафедри поклало початок розвитку важливого напрямку діяльності університету: створенню наукової і педагогічної бази для зміцнення фінансово-економічних служб підприємств, потужних індустріальних районів України кваліфікованими кадрами фінансистів, керівників і аудиторів нової генерації. Наші випускники довели можливість ефективно використовувати інструменти фінансового ринку, обґрунтовувати шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. Крім того кафедра «Управління державними і корпоративними фінансами» постійно поповнює кадрами фінансово-кредитні установи, фахівцями, які спроможними, зосередившись на фінансових проблемах підприємства, запропонувати їм взаємовигідні фінансові послуги; забезпечувала кваліфікованими кадрами податкові служби і аудиторські компанії та ін.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітою –кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», забезпечує отримання післядипломної освіти громадян через здобуття другої вищої освіти та підвищення кваліфікації кадрів, здійснює підготовку фахівців за скороченим терміном навчання на базі комплексу «ВНЗ-технікум», до складу якого входять спеціальні навчальні заклади України другого та третього рівнів акредитації.

З 1 жовтня 2012 року й по теперішній час кафедру очолює доктор економічних наук, професор Зайцева Іраїда Юріївна.

Історія створення кафедри

Зайцева Іраїда Юріївна
доктор економічних наук, професор

Нинішня кафедра «Управління державними і корпоративними фінансами» є високопрофесійним колективом який не лише на високому рівні забезпечує навчальний процес, а й здійснює наукові дослідження. До викладацької та наукової роботи активно залучаються керівники структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України та Укрзалізниці, керівники фінансово-економічних служб залізниць, банківських та інших фінансових установ, а також провідні вчені вищих навчальних закладів міста Харкова та України. Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками, навчальними та навчально-методичними посібниками, підготовленими викладачами кафедри.

Сьогодні кафедра “Управління державними і корпоративними фінансами” Українського державного університету залізничного транспорту є згуртованим творчим колективом, який увібравши усі надбання попередніх поколінь та світової фінансової думки, розв’язує складні проблеми макро- і мікрорівня та здійснює власні наукові розробки