Кірдіна Олена Григорівна

Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Рік народження: 1970

Освіта:

У 1991 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності»

Доктор економічних наук з  2011 р. Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Науковий консультант – д.е.н., професор Дикань В.Л.. Номер диплома ДД № 000351

Завершила курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (сертифікат серпень, 2022 р.)

Напрямок наукової діяльності:

методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України, управління витратами та удосконалення собівартості перевезень, проблемні питання бухгалтерського обліку та оподаткування.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05.

Дійсний Академік Транспортної академії України, диплом № 1999 від 07.06.2019.

Член редакційної колегії за напрямами «Економіка та управління національним господарством», «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Є членом ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України»

Автор:

Автор понад 170  публікацій, з них 153 наукових та 25 навчально-методичного характеру, у тому числі 120 у фахових виданнях, 11  монографії  (у т.ч. 2 одноосібних) та 2 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України

Нагороди та подяки:

За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту України, за вагомий особистий внесок у розвиток залізничного транспорту, підготовку фахівців залізничної галузі, високий професіоналізм, наполегливу працю

нагороджена

Подяка Державної адміністрації залізничного транспорту України (2008 р.).

Почесна грамота виконавчого комітету Московської районної в місті Харкові ради (2008р.)

Подяка Міністра транспорту та зв’язку України (2009 р.)

Нагорода знаком «Залізнична слава» III ступеня (2010 р.)

Знак «За сприяння розвитку Південно-Західної залізниці» (2015 р.)

Подяка від начальника регіональної філії «Одеська залізниця» (2017)

Вибрані публікації:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus

1.Kirdina O., Tokmakova I., Korin M., Dmytriiev I. Strategic priorities for the development of railway transport enterprises in the context of ensuring their digital transformation. Innovative development of the road and transport complex: problems and prospects : monograph / Ia. Levchenko, I. Dmytriiev and others. Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2023.   P. 109-124. DOI: 10.15587/978-617-7319-71-8.CH7.

 1. Dykan V., Kirdina O., Ovchynnikova V., Kalicheva N., Obruch H. (2021) Public Management of Railway Transport Development based on the Principles of a Systematic Approach. Scientific Horizons. Vol. 24. No. 8. рр. 98–107. URL: https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-8-2021 [Кірдіна О. Державне управління розвитком залізничного транспорту на засадах системного підходу]. (видання включене до міжнародної наукометричної бази Scopus)

3.Dykan V., Kirdina O., Tokmakova I., Korin M., Obruch H. (2021) Ensuring the competitiveness and the sustainability of railway enterprises in a crisis environment. Rivista di Studi sulla Sostenibilita. Vol. 2. рр. 231-243 URL: https://www.francoangeli.it/riviste/SchedaRivista.aspx?IDArticolo=70290&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=168  [Кірдіна О. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах кризового середовища]. (видання включене до міжнародної наукометричної бази Scopus)

 1. Kirdina О., Kalinichenko L., Pakulina A., Yanchenko N. (2023) Investment and Innovation Policy of Railway Transport: Features of Formation, Implementation and Evaluation of its Efficiency. Innovative technology in architecture and design (ITAD-2021 ): 5th international scientific and practical conference (Ukraine, Kharkiv, 20–21 May 2021 ), Volume 2490, Issue 1, (0,99/0,25). [Інвестиційно-інноваційна політика на залізничному транспорті: особливості формування, реалізації та оцінювання її ефективності] https://doi.org/10.1063/5.0164926 https://pubs.aip.org/aip/acp/article/2490/1/070007/2928242/Investment-and-innovation-policy-of-railway

Статті у фахових виданнях України категорії «Б» / в тому числі у виданнях УкрДУЗТ:

 1. Кірдіна О. Г., Орлова В. М. Управління прибутковістю підприємств залізничного транспорту в умовах цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2023. № 81. URL: https://kart.edu.ua/unit/visnik-etp/arhiv-nomeriv/ 2023-2 (видання входить до переліку наукових фахових видань України, категорія «Б»)
 2. Кірдіна О. Г., Українська Л. О. Антикризове управління розвитком залізничного транспорту в умовах глобальної турбулентності. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2021/2022. № 76-77. С. 24-32. URL: https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/76-77 .pdf (видання входить до переліку наукових фахових видань України, категорія «Б»)
 3. Кірдіна О. Г., Багдошвілі К. Р., Бурда К.І. Управління інноваційною активністю залізничного транспорту як інструмент Вісник економіки транспорту та промисловості. 2022. № 78-79 С.  URL: https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/75 .pdf  (видання входить до переліку наукових фахових видань України, категорія «Б»)
 4. Кірдіна О. Г., Третяк З.І., Чечоткіна І.Ю. Управління витратами залізничного транспорту в умовах цифровізації економіки  Вісник економіки транспорту та промисловості. 2022. № 78-79 С.  URL: https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/75. pdf (видання входить до переліку наукових фахових видань України, категорія «Б»)
 5. Кірдіна О. Г ., Стешенко О.Д. Ризик-менеджмент у страхуванні в умовах воєнного стану. Вісник економіки транспорту і промисловості.  Вип. 78-79. 2022. С.151-156. URL: https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/78-79.pdf       8.Кірдіна О.Г., Стешенко О. Д. Фінансовий ризик-менеджмент на транспорті. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Вип. 80 – 2023. –

6.Кірдіна О. Г ., Ковальов А.Ю.  Напрями та інструменти забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту і підвищення рентабельності його роботи  Вісник економіки транспорту та промисловості. 2022. № 80 С. 149-156  URL: https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/75 .pdf (видання входить до переліку наукових фахових видань України, категорія «Б»)

7.Kirdina О., Kalinichenko L., Pakulina A., Yanchenko N. (2023) Investment and Innovation Policy of Railway Transport: Features of Formation, Implementation and Evaluation of its Efficiency. Innovative technology in architecture and design (ITAD-2021): 5th international scientific and practical conference (Ukraine, Kharkiv, 20–21 May 2021), Volume 2490, Issue 1, (0,99/0,25). [Інвестиційно-інноваційна політика на залізничному транспорті: особливості формування, реалізації та оцінювання її ефективності] https://doi.org/10.1063/5.0164926  https://pubs.aip.org/aip/acp/article/2490/1/070007/2928242/Investment-and-innovation-policy-of-railway

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57413550400

 1. Кірдіна О. Г., Лубєнцова Л.В.,Управління персоналом підприємств залізничного транспорту: оплата та мотивація праці. Вісник економіки транспорту і промисловості 2023. № 83. URL: https://kart.edu.ua/unit/visnik-etp/arhiv-nomeriv/2023-2
 2. Кірдіна О.Г., Куриляк С.В., Пирлик О.Ю. Управління витратами підприємств залізничного транспорту в контексті цифрових трансформацій: теоретико-методологічний аспект . Вісник економіки транспорту і промисловості 2023. № 83. URL: https://kart.edu.ua/unit/visnik-etp/arhiv-nomeriv/2023-2
 3. Кірдіна О.Г., Орлова В.М., Ямпольська А.С. Особливості обліку заробітної плати на ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». Вісник економіки транспорту і промисловості 2023.  № 83. URL: https://kart.edu.ua/unit/visnik-etp/arhiv-nomeriv/2023-2
 4. Кірдіна О.Г., Долуда О.О. Теорії економічного розвитку регіонів. Вісник економіки транспорту і промисловості 2023. № 83. URL: https://kart.edu.ua/unit/visnik-etp/arhiv-nomeriv/2023-2
 5. Кірдіна О.Г., Андрощук М.М., Черняк Ю.М. Управління процесами оновлення основних засобів підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості 2023. № 84. URL: https://kart.edu.ua/unit/visnik-etp/arhiv-nomeriv/2023-2
 6. Кірдіна О.Г., Гурьєв О.О., Гриценко Д.А. Управління запасами підприємств залізничного транспорту:проблеми та перспективи . Вісник економіки транспорту і промисловості 2023. № 84. URL: https://kart.edu.ua/unit/visnik-etp/arhiv-nomeriv/2023-2
 7. Кірдіна О.Г., Орлова В.М., Пузіков Є. О. Теоретичні основи організації обліку основних засобів на підприємствах залізничного транспорту . Вісник економіки транспорту і промисловості 2023. № 84. URL: https://kart.edu.ua/unit/visnik-etp/arhiv-nomeriv/2023-2
 8. Кірдіна О.Г., Орлова В.М., Гапусенко Ю.І. Удосконалення організації обліку та управління  експлуатаційними витратами на підприємствах залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості 2023. № 84. URL: https://kart.edu.ua/unit/visnik-etp/arhiv-nomeriv/2023-2

16.Стешенко О.Д., Кірдіна О.Г. Фінансовий ризик-менеджмент на транспорті. Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 80. 2022. С.157-164 URL: http://btie.kart.edu.ua/article/view/286747

підручник та навчальний посібник

 1. Kirdina O. Особливості реалізації інноваційних змін на залізничному транспорті: світовий досвід та українські реалії (парагр. 4.3)// «Sociocultural and managerial drivers of business development strategy implementation in Ukraine»: Monograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko / «Wydawnictwo IVM», 2021. – 292 p. Особистий внесок: вивчено світовий досвід інноваційних змін діяльності підприємств залізничного транспорту.
 2. Kirdina O. Innovative methods of teaching theoretical courses of economic educational programs [Інноваційні методи викладання теоретичних курсів економічних освітніх програм] // Problematic issues of Ukrainian university education in transformational conditions of economy: monograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko / «Wydawnictwo IVM», 2020. – 284 p. – pp 128-139.
 3. Kirdina O., Utkina Yu. The place or the intellectual capital in ensuring economic security of enterprise // Ensuring national economic security in the contex of geopolitical transformations: monograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Pp. 169-179.
 4. Кірдіна О.Г. Інноваційні аспекти розвитку підприємств залізничного транспорту. Монографія: Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія/ За заг ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л. Калініченко – Х.: ФОП Панов А.М., 2019. – 640с. – С.471-481.
 5. Чебанова Н.В., Кірдіна О.Г. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом залізничного транспорту. Монографія: Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія/ За заг ред. д-ра екон. наук, проф. Прохорової В.В. – Х.: Видавництво Іванченка І.С. 2019. – 302с. – С.166-173.

тези доповідей:

 1. Кірдіна О. Г. Управління ресурсним забезпеченням сталого розвитку залізничного транспорту в умовах кризи // О.Д.Стешенко, О.Г. Кірдіна/ Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (25 лютого 2022 р) – Вінниця, 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022/paper/view/14409
 2. Кірдіна О. Г. Особливості антикризового управління розвитком залізничного транспорту в умовах турбулентності. Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 червня 2022 р., м. Харків). Харків : УкрДУЗТ, 2022. С. 62-65. URL: http://mt.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/history/progpam/tezi2022.pdf .
 3. Кірдіна О. Г., Стешенко О. Д. Залізничний транспорт як основа сталого післявоєнного відновлення економіки України. Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (1-2 червня 2023 р., м. Харків). Харків : УкрДУЗТ, 2023. С. 55-57. URL: http://mt.kart.edu.ua/images/stories/tezi. pdf.

4.Кірдіна О.Г. Напрями оновлення та модернізації основних засобів підприємств залізничного транспорту. Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27-28 листопада 2023 р., м. Кременчук). Кременчук: КрНУ імені Михайла Остроградського, 2023. URL: http://www.kdu.edu.ua/.http://econ.kdu.edu.ua/files/files/zbirnyk_2023 .pdf

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Фінансовий облікУправління фінансами, банківська справа та страхування
2Фінансовий аналіз та методи і моделі прийняття управлінських рішеньОблік, аудит та оподаткування
3Управлінські інформаційні системиУправління фінансами, банківська справа та страхування
4Бухгалтерський облікОблік, аудит та оподаткування
5Управлінський облікОблік, аудит та оподаткування
6Фінансовий облікОблік, аудит та оподаткування