Управління фінансами, банківська справа та страхування

Шифр: 59999

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 150

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 100/5

Термін навчання: 3р. 10м. денна

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 19850

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2024

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Управління фінансами, банківська справа та страхування” є к.е.н., доцент Стешенко О.Д.

Мета навчання за освітньою програмою

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, які характеризуються комплексністю та певною невизначеністю умов, у професійній діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування й у процесі навчання

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі фінансів, кращого практичного досвіду роботи у сфері бухгалтерського обліку та оподаткуванні, депозитарній діяльності, корпоративному управлінні, діяльності контрольно-ревізійних служб, фінансових, банківських, бюджетних установ, вивченні останніх тенденцій та перспективних напрямів розвитку міжнародного фінансового ринку та ринку фінансових послуг і постійно перебувають в процесі адаптації до глобальних вимог бізнесу.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • формуються знання з унікальних аналітичних технологій, які дозволяють швидко і якісно вирішити основні задачі фінансових установ (у т.ч. банківських, страхових) та інших суб’єктів господарювання – управління ризиками та забезпечення ліквідності, управління взаємовідносинами з клієнтами, оцінка платоспроможності та прибутковості позичальників, підвищення лояльності та утримання перспективних клієнтів, а також мінімізація витрат банку на основі аналізу розподілу витрат і доцільності скорочення тих або інших статей витрат; вивчаються підходи до управління системою грошового обігу, руху міжнародних цінних паперів, фінансових вкладень: розробка і стабілізація структури джерел фінансових ресурсів, міжбанківські кредити, єврокредити, розміщення зарубіжних боргових зобов’язань банку чи компанії, структурування портфеля активних операцій відповідно до наявної структури зобов’язань, оцінка ступеня кредитоспроможності позичальників на основі використання загальноприйнятих міжнародних методик;
 • надаються необхідні знання з проведення оцінки бізнесу, забезпеченні його фінансово-економічної безпеки, захисту підприємств від рейдерства та недружніх поглинань, розвитку відносин з інвесторами;
 • вивчаються методики з управління корпоративними, ринковими, інвестиційними та банківськими ризиками;
 • вивчаються інноваційні стратегії розвитку компанії, у тому числі за рахунок впровадження нових видів банківських послуг;
 • надаються необхідні знання з новітніх технологій управління інформаційними потоками банківських та інших фінансових структур в умовах здійснення міжнародних операцій та ін.;
 • вивчаються підходи до управління ресурсним потенціалом підприємств, банків та інших фінансових установ

Можливості працевлаштування

Випускники-бакалаври можуть працювати на таких посадах: економіст з фінансової роботи, економіст-аналітик, аудитор; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; професіонал з депозитарної діяльності, професіонал з корпоративного управління, професіонал з торгівлі цінними паперами, професіонал з управління активами; державний службовець в органах податкової, контрольно-ревізійної служби, державного казначейства; фахівець податкової та контрольно-ревізійної служб, фінансових, банківських, бюджетних установ. головний державний інспектор, у Пенсійному фонді, банківських установах, страхових компаніях; асистент, викладач вищого навчального закладу; учитель середнього навчально-виховного закладу; науковий співробітник.

Додаткова інформаці

 • в освітню програму введені нові сертифіковані курси (у тому числі, із залученням до викладання фахівців-практиків фінансової сфери);
 • проведення на регулярній основі лекцій, зустрічей, круглих столів та майстер-класів із провідними фахівцями-фінансистами, практиками, директорами фінансових установ;
 • участь студентів у щорічному Всеукраїнському фестивалі інновацій, Всеукраїнському конкурсі «Фінансова грамотність», Конкурсі стартап проектів;
 • діяльність студентського наукового гуртка «Фінансовий аналітик»;
 • участь студентів у профільних заходах навчального і науково-дослідного характеру: фахових олімпіадах, конгресах, форумах, конференціях всеукраїнського і міжнародного масштабів;
 • студенти проходять практику та стажування у фінансових відділах та службах провідних підприємств різних сфер та галузей економіки, банківських установах, страхових компаніях, організаціях фінансового ринку, в державних установах.