Співробітники кафедри УД і КФ

Зайцева Іраїда Юріївна

д.е.н., професор

Зайцева Іраїда Юріївна

Доктор економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами».

Напрямок наукової діяльності: економіко-організаційні підходи до захисту підприємств від недружніх поглинань; управління економічною безпекою підприємств; підвищення ефективності вантажних залізничних перевезень в Україні в умовах глобалізації; трейдинг на світових фінансових ринках.

Автор понад  140  публікацій, з них – 112 наукових та 19 навчально-методичного характеру, у тому числі 69 – у фахових виданнях, 4 навчальних посібника та 2 підручника. 80 статтей, 32 тези

Бормотова Марина Валентинівна

к.е.н., доцент

Бормотова Марина Валентинівна

Кандидат економічних наук з 1994 року. Дисертацію захистила в Харківському інженерно – економічному інституті за спеціальністю 08.00.05 – «Економіка, планування та організація управління народним господарством і його галузями», номер диплома КН №.005740. Тема дисертації «Стимулювання підвищення ефективності виробництва».

Напрямок наукової діяльності: фінансовий ринок, інвестиційний розвиток.

Автор понад 90 науково-методичних праць, у тому числі  35 навчально-методичного характеру. Із них  дві монографії, один навчальний посібник.

Єрмоленко Олексій Анатолійович

к.е.н., доцент

Єрмоленко Олексій Анатолійович

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності), номер диплома ДК № 05806.

Напрямок наукової діяльності:  інформаційне забезпечення процесу управління промисловими підприємствами залізничного транспорту.

Автор понад 82 наукових праць. У т.ч.: 53 наукових робіт і 29 навчально-методичного характеру.

Карачарова Катерина Анатолiївна

к.е.н., доцент

Карачарова Катерина Анатолiївна

Кандидат економічних наук з 2014 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04, диплом № 022112. Доцент кафедри управління державними і корпоративними фінансами, номер диплома 12ДЦ № 046977.

Напрямок наукової діяльності: cтратегія підприємств.

Автор понад 52 наукових праць. У т.ч.:  37 наукових робіт і 15 навчально- методичного характеру, з них  35 в спеціалізованих виданнях, 1 навчальний посібник.

Коковіхіна Олександра Олександрівна

к.е.н., доцент

Коковіхіна Олександра Олександрівна

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності), номер диплома ДК № 060382.

Напрямок наукової діяльності: фінансова безпека підприємства, банківської установи, держави,  грошово-кредитна політика.

Автор понад 55 наукових праць у т.ч. 35 наукових робіт  і 20  навчально-методичного характеру,  з них  2 навчальних посібника з грифом міністерства освіти і науки України.

Лисьонкова Наталія Миколаївна

к.е.н., доцент

Лисьонкова Наталія Миколаївна

Кандидат економічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємством», номер диплома ДК №038384. Тема дисертації: Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності підприємств на основі вдосконалення систем управління якістю.

Напрямок наукової діяльності: організаційні форми підприємств в ринковій економіці.

Автор понад 88 наукових праць. У т.ч.: 56 наукових робіт і 31 навчально-методичного характеру, 1 монографії.

Машошина Тетяна Вікторівна

к.е.н., доцент

Машошина Тетяна Вікторівна

Кандидат економічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.26.056.03 при Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», номер диплома ДК №007101. Доцент кафедри фінансів, атестат доцента 12 ДЦ№040332.

Напрямок наукової діяльності: ціноутворення у будівництві.

Автор понад 57 наукових праць. У т.ч.: 41 наукова робота і 16 навчально-методичного характеру, з них  1 одноосібна монографія та 1 колективна.

Стешенко Олена Дамирівна

к.е.н., доцент

Стешенко Олена Дамирівна

Кандидат економічних наук з 2001 року. Дисертацію захистила у 2000 році у спеціалізованій вченій раді при Харківському національному університеті В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою». Тема дисертації – «Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами акціонерного товариства».

Напрямок наукової діяльності:  удосконалення механізму страхування підприємницьких ризиків.

Автор понад 100 наукових праць. У т.ч.: 74 – наукових роботи у спеціалізованих фахових виданнях, 32 навчально-методичного характеру;  1 монографія та 6 навчальних посібників, у т.ч. 2 – з грифом Міністерства освіти і науки України.

Тройнікова Олена Миколаївна

к.е.н., доцент

Тройнікова Олена Миколаївна

Кандидат економічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – «Економіка транспорту і зв’язку», номер диплома ДК №000087. Тема дисертації: «Економічний критерій підвищення ефективності технічних засобів транспортного обслуговування на залізничних переїздах»

Напрямок наукової діяльності: економічні підходи до підвищення транспортної безпеки на залізничному транспорті.

Автор понад 90 наукових праць у т.ч. 79 наукових робіт  і 14  навчально-методичного характеру, з них 1 монографія одноосібна та  2 навчальних посібника з грифом міністерства освіти і науки України. Є автором 2 авторських  свідоцтв

Масалигіна Вікторія Володимирівна

к.е.н., ст. викладач

Масалигіна Вікторія Володимирівна

Кандидат економічних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.64.820.05 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», номер диплома ДК № 038329. Доцент кафедри управління державними і корпоративними фінансами.

Напрямок наукової діяльності: теоретичні та методичні основи управління нерухомим майном підприємств залізничного транспорту.

Автор понад 60 наукових праць. У т.ч. :53 наукових робот в спеціалізованих виданнях і 7 навчально – методичного характеру, 2 монографії.