Карачарова Катерина Анатолiївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1974

Освіта:

У 1996 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2007 році закінчила Харківський педагогічний Університет імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Правознавство».

Кандидат економічних наук з 2014 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04, диплом № 022112.

Доцент кафедри управління державними і корпоративними фінансами, номер диплома 12ДЦ № 046977

Напрямок наукової діяльності:

cтратегія підприємств.

Автор:

Автор понад 52 наукових праць. У т.ч.:  37 наукових робіт і 15 навчально- методичного характеру, з них  35 в спеціалізованих виданнях, 1 навчальний посібник.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Карачарова К. А. Сутність стратегії автомобільного підприємства залізничного транспорту. Зб. наук. пр. Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т». Серія : Економіка та управління.  Х., 2013.  № 3(23).  С.103 – 111.
  2. Карачарова К. А. Сутність та складові стратегічного потенціалу підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. Харк. держ. ун-т. харчув. та торгівлі. Х., 2013. № 2 (18) ; ч.2 C. 35 – 40.
  3. Карачарова К. А. Моделирование автотранспортных логистических систем на основе динамики средних. Развитие экономической науки на транспорте : «Новые решения»: сб. докл. / Петерб. госуд. ун-т путей сообщ.  С-П., 2013. № 28. С.112 – 123.
  4. Карачарова К. А. Моделирование функций транспортной логистики. Економіка. Фінанси. Право. К., 2013.  № 6/2.  C. 60
  5. Карачарова К.А. Інформаційні потоки автотранспортних підприємств та їх моделювання. Вісн. економіки трансп. і пром.-сті : зб. наук.-практ. ст. Укр. держ. акад. залізн. трансп. Х., 2013.  № 42.  С. 292 – 296.
  6. Карачарова К.А. Операції на відкритому ринку як інструмент грошово-кредитної політики НБУ. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Харків: УкрДУЗТ, 2014. Вип. 48.  С. 38- 43.
  7. Карачарова К.А. Особливості формування фінансової стратегії підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Харків: УкрДУЗТ, 2015.  Вип. 51. С. 35- 39
  8. Карачарова К.А. Методи прогнозування фінансової неспроможності підприємства. Економiчний аналiз:  збiрник наукових праць. Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2015.  № 1.  Т.21.  С. 292-297.
  9. Карачарова К.А. Формування концептуального підходу до управління витратами підприємств залізничного транспорту.  Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Харків: УкрДУЗТ, 2015.  Вип. 50.  С. 239- 242
  10. Карачарова К.А. Налівако Л. Сутність та особливості управління фінансовим станом підприємства. Економічний аналіз: збірник наукових праць. Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2016.  Том 23 № 2.  С. 126-130

Основні навчальні дисципліни, які викладає: