Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках

Шифр: 1472

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 172.78

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 10/0

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 21019

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках” є к.е.н., доцент Тройнікова О.М.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є розвиток аналітичних здібностей, необхідних для торгівлі та прогнозування змін на глобальному фінансовому ринку, гнучкості та швидкості прийняття управлінських рішень, особистих якостей для ведення міжнародного бізнесу в умовах крос-культурного середовища, стратегічного інноваційного мислення, яке сприятиме розвитку професійних навичок в управлінні фінансами.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі фінансових операцій, міжнародних фінансових систем, біржових торгів, використання сучасних фінансових інструментів; брокерської діяльності, страхування тощо

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Структура програми надає можливість студентам зрозуміти сутність функціонування міжнародного фінансового ринку, особливості роботи професійних трейдерів, ознайомитися з кращими управлінськими практиками, що сприятимуть комплексному вирішенню сучасних нагальних проблем бізнесу в умовах постійних змін глобального фінансового середовища.

Вивчаються основні принципи біржової торгівлі; формуються знання з розробки методики торгових систем; надаються необхідні практичні навички з проведення оцінки бізнесу, забезпеченні його фінансово-економічної безпеки; ризик-менеджменту; захисту підприємств від рейдерства та недружніх поглинань, розвитку відносин з інвесторами;. надаються необхідні знання з новітніх технологій управління інформаційними потоками банківських та інших фінансових структур в умовах здійснення міжнародних операцій та ін.

Можливості працевлаштування

Працевлаштування на посадах менеджера у фінансовій діяльності, професіонала в сфері аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності, професіонала з торгівлі цінними паперами, професіонал з управління активами та ін.

Додаткова інформація

  • в освітню програму введені нові сертифіковані курси (у тому числі, із залученням до викладання фахівців-практиків фінансової сфери);
  • проведення на регулярній основі лекцій, зустрічей, круглих столів та майстер-класів із провідними фахівцями-фінансистами, практиками, директорами фінансових установ;
  • участь студентів у щорічному Всеукраїнському фестивалі інновацій, Всеукраїнському конкурсі «Фінансова грамотність», Конкурсі стартап-проектів;
  • діяльність студентського наукового гуртка «Фінансовий аналітик»;
  • участь студентів у профільних заходах навчального і науково-дослідного характеру: фахових олімпіадах, конгресах, форумах, конференціях всеукраїнського і міжнародного масштабів;
  • студенти проходять практику та стажування у фінансових відділах та службах провідних підприємств різних сфер та галузей економіки, банківських установах, страхових компаніях, організаціях фінансового ринку, в державних установах.