ОПП «Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках» бакалавр

Галузь знань 07 – Управління і адміністрування
Спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма
«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ТРЕЙДИНГ НА СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

Наступна акредитація освітньої програми 2027 рік