Облік, аудит та оподаткування

Шифр: 49462

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Облік, аудит та оподаткування” є д.е.н., професор Кірдіна О.Г.

Мета навчання за освітньою програмою

Отримання знань з урахуванням акцентів на податкових та стратегічних аспектах розв’язання складних спеціалізованих завдань на основі проведення досліджень і здійснення інновацій в умовах невизначеності та складності бізнес-середовища з глибоким використанням сучасних обліково-аналітичних та контрольних процедур у форматі інформаційно-комунікаційних технологій.

Адресати освітньої програми

Це випускники закладів загальної середньої освіти, які мріють про:

 • Облік комерційних операцій компаній та фізичних осіб
 • Підготовку або аудит фінансових рахунків
 • Перевірку рахунків та підтвердження їх точності
 • Складання податкових декларацій для приватних осіб або підприємств
 • консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових органах

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень для

 • стабільного та гідного заробітку завдяки постійному попиту на фахівців;
 • розвитку логічного мислення;
 • вироблення навичок до навчання та постійного удосконалення;
 • поліпшення самодисципліни;
 • поінформованості у змінах законодавства;
 • спілкування з різними цікавими людьми.

Можливість працевлаштування

 • незалежним спеціалістом з наданням послуг ведення бухгалтерського обліку, адміністрування податкової та іншої звітності;
 • аудитором (зовнішнім аудитором);
 • судово-бухгалтерським експертом як на рівні підприємства, так й у відповідних державних органах;
 • головним бухгалтером;
 • фахівцем з управлінського обліку;
 • фінансовим директором;
 • комерційним директором;
 • податковим інспектором;
 • інспектором у фінансових відділах казначейства, фінансових інспекцій;
 • працівником банку будь-якого відділу (від рядового оператора до керівника банку);
 • викладачем у навчальному закладі (після одержання диплому магістра за освітньою програмою «Облік і оподаткування»).

Додаткова інформація

Особа, що має освітній ступінь магістра з обліку і оподаткування має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Прийом на основі ступеня магістра з обліку і оподаткування для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань.