Факультет «Економічний»

Семенцова Олена Володимирівна

заступник декана економічного факультету з денної форми здобуття освіти, к.е.н., доцент

корпус 3, поверх 4, кабінет 415

Факультет «Економічний»

Економічний факультет є ключовим інституційним компонентом університету, спеціалізованим на підготовці кваліфікованих фахівців у галузі економіки та управління. Діяльність економічного факультету охоплює широкий спектр освітніх, наукових і практичних аспектів, спрямованих на розвиток студентів та внесення вагомого вкладу у науковий прогрес та економічний розвиток суспільства.

На факультеті ведеться підготовка за освітніми рівнями бакалавр і магістр, а також підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

Форми здобуття вищої освіти: денна та заочна.
Терміни навчання:

 • бакалавр (повна) – 3 р. 10 міс. (денна) / 3 р. 10 міс. (заочна)
 • бакалавр (скорочена) – 2 р. 10 міс. (денна) / 2 р. 10 міс. (заочна)
 • магістр – 1 р. 4 міс.

Факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за наступними спеціальностями:

 • 051 – «Економіка»;
 • 071 – «Облік і оподаткування»;
 • 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • 073 – «Менеджмент організацій та адміністрування»;
 • 075 – «Маркетинг»;
 • 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
 • 281 – «Публічне управління та адміністрування».

Основні напрями діяльності економічного факультету включають:

Освітня діяльність:

 • Розвиток і впровадження сучасних навчальних програм, орієнтованих на формування широкого спектру професійних навичок.
 • Організація стажувань та практик для здобувачів освіти з метою поглиблення їхніх знань і отримання практичного досвіду.

Дослідження:

 • Здійснення наукових досліджень в області економіки, підприємництва, фінансів, менеджменту, маркетингу, публічного управління та адміністрування та інших економічних наук.
 • Проведення конференцій, семінарів і лекцій з відомими фахівцями та представниками бізнес-середовища.
 • Публікація результатів досліджень у відомих наукових журналах та публікації підручників для студентів.

Співпраця з бізнес-середовищем:

 • Установлення партнерських зв’язків з підприємствами, фінансовими установами та громадськими організаціями для забезпечення студентам можливостей стажувань та робочого досвіду.
 • Організація кар’єрних ярмарків та зустрічей з роботодавцями для підтримки вставання випускників на ринок праці.

Міжнародна співпраця:

 • Забезпечення можливостей для студентів вивчати економіку та бізнес в міжнародному контексті через обмінні програми та партнерські відносини з університетами за кордоном.
 • Участь у міжнародних дослідницьких проектах та обміні досвідом з колегами програми німецької служби академічних обмінів DAAD, проєкту Tempus та інших країн.

Розвиток кадрового потенціалу:

 • Підтримка професійного розвитку викладацького складу через участь у конференціях, тренінгах та самоосвіті.
 • Залучення досвідчених практикуючих фахівців та вчених-практиків для проведення лекцій та майстер-класів.

Економічний факультет виступає важливим агентом формування інтелектуального потенціалу, сприяє економічному розвитку суспільства і готує кваліфікованих фахівців, які здатні вирішувати складні економічні завдання в умовах сучасного світу.

Після закінчення університету випускники мають можливість працювати на підприємствах транспорту, в державних установах, інвестиційних і страхових компаніях, банках, науково-дослідних інститутах, структурних підрозділах підприємств промисловості, торгівлі, будівництва, малого та середнього бізнесу, які здійснюють маркетингову, зовнішньоекономічну, аналітичну та іншу діяльність.

Ми в соцмережах:
Facebook: Економічний факультет УкрДУЗТ