Факультет «Економічний»

Семенцова Олена Володимирівна

заступник декана економічного факультету з денної форми здобуття освіти, к.е.н., доцент

корпус 3, поверх 4, кабінет 415

Факультет «Економічний»Сьогодні економічний факультет – це один з провідних факультетів університету, на якому навчається понад 3500 студентів. Це забезпечується, з одного боку, значним попитом підприємств та установ на фахівців цього профілю, а з іншого – великим досвідом викладачів, їх високим професіоналізмом і практичною діяльністю в сучасних умовах.

На факультеті ведеться підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр, а також підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.
Форми навчання: денна та заочна.
Терміни навчання:

  • бакалавр (повна) – 3 р. 10 міс. (денна) / 3 р. 10 міс. (заочна)
  • бакалавр (скорочена) – 2 р. 10 міс. (денна) / 2 р. 10 міс. (заочна)
  • магістр – 1 р. 4 міс.

Факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за наступними спеціальностями:

  • 051 – «Економіка»;
  • 071 – «Облік і оподаткування»;
  • 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»;
  • 073 – «Менеджмент організацій та адміністрування»;
  • 075 – «Маркетинг»;
  • 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
  • 281 – «Публічне управління та адміністрування».

Головне завдання економічної освіти – поширення і використання економічних знань для формування творчої особистості, підвищення якості життя українського народу і прогресивного розвитку суспільства. Виходячи з цього, метою розвитку системи економічної освіти є інтенсивне накопичення соціально-економічних знань і оптимізація їх використання як головного потенціалу необмеженого ресурсу розвитку українського суспільства та його соціально орієнтовної економіки.

Економічна освіта формує у студентів економічне мислення та свідомість, виховувати розумні потреби, розвиває їх здібності у певному виді діяльності; озброює фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками щодо культури праці, формує потреби економічного аналізу, бачення перспективи; вчить оволодівати основами наукової організації праці в умовах ринкових відносин; формує у студентів бажання та потребу повсякденно поліпшувати результати своєї праці в навчальній та суспільно корисній діяльності.

Саме економіст є одним з найбільш значущих фахівців на підприємстві. Цей співробітник задає вектор руху спільних зусиль усіх працівників компанії. Якщо Ви вже вирішили, що економіст – це Ваша майбутня професія, але ще не знаєте як стати економістом і яку сферу економіки обрати, ми допоможемо Вам!

Після закінчення університету випускники мають можливість працювати на підприємствах транспорту, в державних установах, інвестиційних і страхових компаніях, банках, науково-дослідних інститутах, структурних підрозділах підприємств промисловості, торгівлі, будівництва, малого та середнього бізнесу, які здійснюють маркетингову, зовнішньоекономічну, аналітичну та іншу діяльність.

Ми в соцмережах:
Facebook: Економічний факультет УкрДУЗТ

 

Галерея