Співробітники факультету ЕТ

Дергоусова Алла Олександрівна

заступник декана економічного факультету з виховної роботи та заочної форми здобуття освіти, к.е.н., доцент

Дергоусова Алла Олександрівна

Кандидат економічних наук з 2012 року. Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» за темою «Формування стратегії розвитку залізничного туризму». Доцент з 2013 року.

Напрямок наукової діяльності: стратегічний розвиток підприємств залізничного транспорту; розвиток сфери додаткових послуг в сфері пасажирських перевезень; шляхи підвищення конкурентоспроможності пасажирських залізничних перевезень; організація маркетингової діяльності на підприємствах туристичної інфраструктури; розробка маркетингових заходів на підприємстві; сучасні PR-технології; бренд-менеджмент; формування іміджу підприємства; розробка стратегій комунікації на підприємствах різних форм власності.

Автор понад 100 наукових праць. У т.ч.: більше 90 наукових та 17 навчально-методичного характеру, 3 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

Калабухін Юрій Євгенович

професор, д.т.н., декан Економічного факультету

Калабухін Юрій Євгенович

Доктор технічних наук з 2010 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації: «Удосконалення методології визначення техніко-економічних показників функціонування тягового рухомого складу з урахуванням життєвого циклу».

Напрямок наукової діяльності: техніко-економічні дослідження лімітної ціни рухомого складу (локомотиви, електро- та дизель-поїзди, вагони) в рамках концепції життєвого циклу.

Автор 140 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Кондратюк Микола Валерійович

к.е.н., доцент, заст. декана факул. по навч.-педагог. роботі

Кондратюк Микола Валерійович

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованої вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності: реформування залізничного транспорту України, удосконалення управління залізничного транспорту України, визначення стратегії розвитку управління залізничним транспортом України.

Автор понад 65 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Іванова Тетяна Миколаївна

фахівець деканату (денна форма)

Іванова Тетяна Миколаївна

у 1994 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Будівництво залізниць, колії та колійне господарство” та отримала кваліфікацію інженера-будівельника шляхів сполучення.

Галушко Олена Вікторівна

фахівець деканату (денна форма)

Галушко Олена Вікторівна

У 1984 році закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка і організація машинобудівельної промисловості” та отримала кваліфікацію інженера-економіста.

У 2000 році закінчила Харківський державний університет залізничного транспорту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Фінанси і кредит” та здобула кваліфікацію економіста.

Гур’янова Валерія Володимирівна

фахівець деканату (заочна форма)

Гур’янова Валерія Володимирівна

у 2008 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Якість, стандартизація та сертифікація”.

У 2014 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спецільністю “Фінанси і кредит”, присвоєно кваліфікацію спеціаліста з фінансів і кредиту.

Федько Світлана Валеріївна

фахівець деканату (заочна форма)

Федько Світлана Валеріївна

у 2005 році закінчила Українську державну академію заліничного транспорту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Автоматика та автоматизація на транспорті”.

У 2014 році закінчила Українську державну академію заліничного транспорту за спеціальністю “Фінанси і кредит”, присвоєно кваліфікацію спеціаліста з фінансів і кредиту.