Кафедра «Менеджмент, публічне управління та HR-технології»

Завідувач кафедри

Дикань Олена Володимирівна

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 406

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) рівень;
  • другий (магістерський) рівень;

Перший бакалаврський рівень передбачає підготовку за такими спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальність – 073 Менеджмент

Освітня програма – Менеджмент організацій і адміністрування (МОА)

Освітня програма – IT-менеджмент (ІТМ)

Освітня програма – Управління персоналом та економіка праці (УПЕП)

Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма – Публічне управління та адміністрування (ПУА)

Другий магістерський рівень передбачає підготовку за спеціальностями та програмами підготовки:

Спеціальність – 073 Менеджмент

Освітня програма – Менеджмент організацій і адміністрування

Освітня програма – Стала логістика та управління ланцюгами постачання

Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма – Публічне управління та адміністрування

Можливості подальшого навчання – здобуття ступеня доктора філософії (Phdза спеціальністю 051 Економіка