Науково-дослідна робота кафедри

в.о. завідувача кафедри

Дикань Олена Володимирівна

в.о. завідувача кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 406

Кафедра «Менеджмент і адміністрування» активно веде науково – дослідну роботу за замовленням Південної та Донецької залізниці, Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури України. На замовлення Укрзалізниці та її структурних підрозділів виконувались наступні теми:

 1. ДР 0107U000345 Трансформація відносин власності на залізничному транспорті в умовах реформування галузі.
 2. ДР 0108U007787 Дослідження існуючих систем технологічного провідного та радіозв’язку та техніко-економічне обґрунтування їх модернізації для умов швидкісного руху.
 3. ДР 0111U007222 Розробка методики визначення плати за надання Донецькою залізницею ниток графіку компаніям-операторам перевезень.
 4. ДР 0111U006240 Розробка методики розрахунку собівартості перевезення вантажів методом одиничних розрахункових ставок.
 5. ДР 0111U009114 Визначення та обґрунтування скорочення експлуатаційних витрат за рахунок впровадження нових технологій обслуговування телекомунікаційного обладнання.
 6. ДР 0111U007222 Розробка методики визначення плати за надання Донецькою залізницею ниток графіку компаніям-операторам перевезень.

За результатами досліджень написано навчальні посібники, підручники та монографії:

навчальні посібники та підручники.

Захищено дисертаційні роботи Паламарчука І.В., Басової Д.В., Семенцової О.В., Васильєва О.Л., Нескуби Т.В., Божок А.Р., Ребрової А.Ю.

TEMPUS  В рамках Європейської міжнародної програми «Темпус», кафедра підготувала пакет науково-методичних документів для підготовки магістрів інженерних спеціальностей за модулем «Управління персоналом» для фахівців швидкісного залізничного сполучення в Україні (Mie GVF).

Разом з Донецьким національним університетом (м. Вінниця) та Одеським морським університетом виконується ще одна наукова тема «Темпус» за напрямком «Engineering education updating to meet the needs of the global knowledge economy», за номером 543911- TEMPUS -1-2013-1-ES-TEMPUS-JPCR.

В контексті сучасного економічного становища країни та трансформаційних процесів на залізничному транспорті кафедра планує підготовку на варіант замовлення організацій наступні науково-дослідні роботи:

 1. Публічне управління і адміністрування в рамках реформування ПАТ “Укрзалізниця”
 2. Логістика в умовах взаємодії і формування прикордонних переходів з країнами ЄС
 3. Маркетинг і логістика в системі українських залізничних перевезень.
 4. Координація логістичних підходів в управлінні транспортним комплексом.
 5. Управління рекреаційним і туристичним бізнесом в сучасних умовах.
 6. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в умовах трансформації економіки України.
 7. Менеджмент персоналу транспортних підприємств.

Кафедра активно співпрацює з науковими журналами “Вагонний парк” (Харків), “Українська залізниця” (Дніпро), “Залізничний транспорт” (Київ), де публікуються результати наукових досліджень викладачів кафедри.

За матеріалами наукових досліджень співробітниками кафедри «Менеджмент і адміністрування» було опубліковано понад 20 монографій, понад 160 статей у фахових виданнях та зроблено понад 150 доповідей на міжнародних конференціях. За результатами останніх опубліковано 150 тез доповідей.

Кафедра приділяє увагу науково-дослідній роботі студентів. Зокрема для забезпечення системності при розробці науково-дослідницьких тем активно залучаються члени наукового студентського товариства кафедри, які займаються дослідженням актуальних проблем.

Керівництво аспірантурою успішно здійснюють д.е.н., професор Дейнека О.Г., д.е.н., професор Дикань О.В., к.е.н., доцет Громова О.В.

Галерея