Співробітники кафедри М і А

Дикань Олена Володимирівна

в.о. завідувача кафедри, д.е.н., професор

Дикань Олена Володимирівна

Доктор економічних наук з 2017 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Дніпропетровському національному університеті імені В. Лазаряна за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: Теоретико-методологічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту. Номер диплома ДД № 006247 від 28 лютого 2017 р.

Напрямок наукової діяльності: проблеми розвитку підприємств в умовах ринкового середовища; державне регулювання транспортного комплексу України.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Дейнека Олександр Георгійович

д.е.н., професор

Дейнека Олександр Георгійович

Доктор економічних наук з 2005 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д.064.051.05 при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою, професор за кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на транспорті, тема дисертації «Управління паливно-енергетичним комплексом України», номер диплома ДД 004523.

Напрямок наукової діяльності: організаційно-управлінські аспекти розвитку базових галузей економіки України, зокрема транспортної, енергетичної та інших.

Автор понад 250 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Васильєв Олег Леонідович

к.е.н., доцент

Васильєв Олег Леонідович

Кандидат економічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д.64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації «Удосконалення методів визначення плати операторів перевезень за доступ до мережі залізниць», номер диплома ДК 046867.

Доцент кафедри менеджменту, атестат серія 12ДЦ № 023463 від 09.11.2010 р.

Напрямок наукової діяльності: інвестиційна та інноваційна діяльність на залізничному транспорті, логістика, ціноутворення на залізничному транспорті.

Автор понад 38 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Волохова Інна Володимирівна

к.е.н., доцент

Волохова Інна Володимирівна

Кандидат економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, тема дисертації «Організаційно-економічні основи комерціалізації залізничного транспорту України», номер диплома ДК № 000477.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення теоретичних та методичних підходів до розвитку організаційно-економічних основ реформування залізничного транспорту України; удосконалення методичних підходів до визначення умов залучення приватних інвестицій, спрямованих на розвиток інноваційних заходів на залізничному транспорті за рахунок встановлення функцій держави та приватних структур в умовах реалізації державно – приватного партнерства;удосконалення методичних основ технології, організації та управління транспортно-експедиційним обслуговуванням на транспорті та способів оцінки їх ефективності.

Автор понад 40 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Громова Олена Володимирівна

к.е.н., доцент

Громова Олена Володимирівна

Кандидат економічних наук з 2002 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.05-економіка транспорту і зв’язку, тема дисертації «Підвищення економічної ефективності залізничних пасажирських перевезень у сучасних умовах», номер диплома ДК 016785.

Напрямок наукової діяльності: формування адаптивних структур управління підприємством; методичні аспекти підвищення ефективності залізничних пасажирських перевезень; створення гнучких систем управління персоналом.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Коновалов Леонід Станіславович

к.н.держ.упр., доцент

Коновалов Леонід Станіславович

Кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління», тема дисертації «Механізм державного аудиту ефективності використання публічних коштів», 2016р. Номер диплому ДК № 035240

Напрямок наукової діяльності: Механізм державного аудиту ефективності використання публічних коштів.

Автор понад 10 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Крихтіна Юлія Олександрівна

к.е.н., доцент

Крихтіна Юлія Олександрівна

Кандидат економічних наук з 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Розробка економічного механізму ефективності ресурсозбереження на підприємствах транспорту (методичний підхід)», номер диплома ДК 055073.

Напрямок наукової діяльності: управління фінансово-економічними ризиками транспортних підприємств при здійсненні логістичної та зовнішньоекономічної діяльності. Економічні аспекти публічного управління та врядування.

Автор понад 44 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Лук’янова Олена Миколаївна

к.е.н., доцент

Лук’янова Олена Миколаївна

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», тема дисертації «Шляхи удосконалення застосування лізингу рухомого складу на залізничному транспорті України», номер диплома ДК № 001994.

Напрямок наукової діяльності: лізингова діяльність на залізничному транспорті; економічна безпека на залізничному транспорті.

Автор понад 31 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Паламарчук Ігор Васильович

к.е.н., доцент

Паламарчук Ігор Васильович

Кандидат економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Контрактні перевезення як чинник підвищення конкурентоспроможності залізниць», номер диплома ДК № 055111.

Напрямок наукової діяльності: управління персоналом в умовах сьогодення.

Автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Семенцова Олена Володимирівна

к.е.н., доцент

Семенцова Олена Володимирівна

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Економічні аспекти адаптації приміського пасажирського залізничного транспорту до ринкових умов». Науковий керівник – к.е.н., професор Балака Євгеній Іванович.

Напрямок наукової діяльності: економічні аспекти адаптації функціонування приміського пасажирського залізничного комплексу до сучасних вимог ринкового середовища; удосконалення економічної оцінки результатів та якості роботи залізничного транспорту України.

Автор понад 80 наукових праць та навчально-методичних розробок.