Волохова Інна Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Рік народження: 1976

Освіта:

 • ТоХарківська державна академія залізничного транспорту, 1999 р., спеціальність «Транспортний менеджмент», інженер-економіст.

Кандидат економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, тема дисертації «Організаційно-економічні основи комерціалізації залізничного транспорту України», номер диплома ДК № 000477.

Напрямок наукової діяльності:

 • Удосконалення теоретичних та методичних підходів до розвитку організаційно-економічних основ реформування залізничного транспорту України; удосконалення методичних підходів до визначення умов залучення приватних інвестицій, спрямованих на розвиток інноваційних заходів на залізничному транспорті за рахунок встановлення функцій держави та приватних структур в умовах реалізації державно – приватного партнерства;удосконалення методичних основ технології, організації та управління транспортно-експедиційним обслуговуванням на транспорті та способів оцінки їх ефективності.

Автор:

15 навчально-методичних робіт: монографії – 1; навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України – 1; конспекти лекцій – 5; інші методичні видання – 10; 23 статті у наукових виданнях. Брала участь у 17 вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Колесникова Н.М. Пріоритетно – партнерський підхід до комерціалізації залізничної галузі [Текст]/ Н.М. Колесникова, І.В Маркова (І. В. Волохова) // Зб. наук. праць Державного економіко – технологічного університету транспорту. – Київ, 2009. – Випуск 13. – С. 100 – 104.
 2. Маркова, І. В. (Волохова, І.В.) Обґрунтування впровадження механізму державно – приватного партнерства на залізничному транспорті [Текст]/ І.В. Маркова (І. В. Волохова), В.А. Волохов // Вісник економіки транспорту та промисловості (зб. наук. – практ. статей). – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – №32. – С. 25 – 28.
 3. Колесникова, Н.М. Обґрунтування складових організаційно – економічного механізму комерціалізації залізничного транспорту [Текст]/ Н.М. Колесникова, І.В. Маркова (І. В. Волохова) // Зб. наук. праць. Державного економіко – технологічного університету транспорту. – Київ, 2011. – №17. – С. 71 – 77.
 4. Колесникова, Н.М. Економіко – математичні методи і моделі на залізничному транспорті [Текст]: конспект лекцій / О.Ю. Чередниченко, І.В. Маркова (І. В. Волохова), О.В. Семенцова – Харків: УкрДАЗТ, 2006. – 50 с.
 5. Маркова, І.В. (Волохова, І.В.) Логістика [Текст]: конспект лекцій. / І.В. Маркова (І. В. Волохова), В.А. Волохов, У.Л. Сторожилова. – Харків: УкрДАЗТ, 2010.- Ч. 1. – 46 с.
 6. Маркова, І.В. (Волохова, І.В.) Логістика [Текст]: конспект лекцій. / І.В. Маркова (І. В. Волохова), В.А. Волохов, У.Л. Сторожилова. – Харків: УкрДАЗТ, 2010.- Ч. 2. – 42 с.
 7. Основи маркетингу та менеджменту. Рекомендовано МОНмолодьспорту України від 20.07.12 р. № 1/11-12008: Навчальний посібник. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – 329 с.
 8. Волохов, В. А. Транспортний маркетинг як основа планування вантажних перевезень [Текст] / В. А. Волохов, І. В. Волохова // Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2017. – № 58(Додаток). – С. 208-209.
 9. Маркетинг транспортних послуг [Текст] : навч. посібник / О. І. Зоріна, В. А. Волохов, І. В. Волохова та ін. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – 305 с.
 10. Волохова І.В., Волохов В.А., В.І. Барський Логістичне забезпечення глобального руху матеріальних потоків / І. В. Волохова, В. А. Волохов, В. І. Барський // Вісник економіки траснпорту і промисловості, № 64. – 2018.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Математичні моделі в менеджментіМенеджмент організацій і адміністрування
2Менеджмент на залізничному транспортіМенеджмент організацій і адміністрування
3Менеджмент транспортних послугЛогістика