Співробітники кафедри М і А

Яковенко Валентина Григорівна

к.е.н, доцент

Яковенко Валентина Григорівна

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Напрямок наукової діяльності: розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності залізниць України

Автор понад 37 наукових праць, з них 30 наукових та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі 20 у фахових виданнях, 1 навчальний посібник та 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України.

Сторожилова Уляна Леонідівна

к.е.н., доцент

Сторожилова Уляна Леонідівна

Кандидат економічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Забезпечення конкурентостійкості підприємства через інноваційно-інвестиційний механізм». Номер диплома ДК № 041920.

Напрямок наукової діяльності: розвиток сучасного менеджменту в Україні та в світовому просторі; міжнародні транспортно-логістичні системи в умовах глобалізації економіки та менеджменту.

Автор понад 45 наукових праць та навчально-методичних розробок.