Матеріально-технічне забезпечення

Завідувач кафедри

Дикань Олена Володимирівна

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 406

В навчальному процесі університету активно і широко використовуються сучасні комп’ютерні технології. Всі спеціалізовані лабораторії Університету обладнанні сучасними комп’ютерами, де студенти мають змогу користуватися локальною мережею з виходом у глобальну мережу Internet.

Відповідно до наказу Укрзалізниці кафедра «Менеджмент, публічне управління та HR-технології» має спеціалізовану лабораторію «Економіки залізничного транспорту». Кафедрою на базі власної лабораторії з використанням сучасних ноутбуків проводяться оцінювання знань магістрів, тестування та прийом держіспитів.

Для демонстрацій лекційного матеріалу, під час захисту курсових та дипломних робіт використовується мультимедійне обладнання спеціалізованого комп’ютерного класу та потокової кафедральної аудиторії.

Лабораторії, що використовуються для навчального процесу за спеціальністю, забезпечують у середньому за період навчання 2 години на день тривалості роботи кожного студента на ПЕОМ.

В 2015 р. – введено в експлуатацію новітній комп’ютерний клас із сучасним обладнанням, що дає змогу викладачам впроваджувати активні методи навчання.

Галерея