Студентське наукове життя

Завідувач кафедри

Дикань Олена Володимирівна

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 406

Науково-дослідна робота студентів кафедри “МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ” в УкрДУЗТ – це комплекс заходів навчального, наукового, методичного та організаційного характеру, що забезпечують навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень стосовно обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Студентське наукове життя цікаве, різноманітне, захоплююче!