Виступ на пленарному засіданні економічного факультету Студентської науково-технічної конференції

Завідувач кафедри

Дикань Олена Володимирівна

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 406

Починаючи з перших курсів, студенти кафедри беруть участь в різних наукових заходах ВНЗ, де набувають першу наукову практику. В Українському державному університеті залізничного транспорту 21-23 листопада 2018 року у приміщенні університету традиційно відбулась 80-а студентська науково-технічна конференція. В конференції прийняли участь понад 500 студентів Університету. За результатами роботи конференції видано збірник тез доповідей.

Пленарне засідання економічного факультету відбулося 21 листопада. Вступне слово було надано декану факультету професору Ю.Є. Калабухіну, який привітав учасників з початком роботи конференції і розповів, що на обговорення конференції винесені тематики студентських досліджень, вирішення яких зачіпає інтереси залізничної галузі, питання розвитку економіки країни, ефективної діяльності підприємств, наголосив на масштабності і проявленому інтересі студентів до даної конференції, побажав учасникам конференції знайти серед різноманіття тем і доповідей те, що буде їм цікаво і корисно, також побажав успіху і натхнення на науковій ниві та плідної роботи.

Також з найбільш актуальними та цікавими для сучасної наукової молоді темами доповідей виступили студентки економічного факультету, серед яких Конигіна Олександра, студентка ІІІ курсу спеціальності МОіА. Доповідь на тему «Організаційно-економічний механізм формування інтелектуального капіталу високотехнологічного підприємства» Олександра підготувала під керівництвом к.е.н., доцента Громової Олени Володимирівни. Виступ Олександри відзначився високим рівнем проблемності, супроводжувався цікавою та насиченою презентацією, чим викликав жвавий інтерес у публіки.

Далі робота конференції продовжилася за секціями. Головою секції менеджменту і адміністрування призначена студентка III курсу економічного факультету О. Чикашова, заступником голови – – студентка III курсу економічного факультету О. Чайка та секретарем – студентка VI курсу економічного факультету Ю. Петриковець. Науковий керівник секції – завідувач кафедри «Менеджмент і адміністрування», професор Дейнека Олександр Георгійович.

В роботі секції прийняли участь 29 студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування», які підготували тези доповідей під керівництвом викладачів кафедри.

Галерея