Лисьонкова Наталія Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1971

Освіта:

У 1992 році закінчила Харківський педагогічний університет за спеціальністю «Психологія і педагогіка». У 2002 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Облік і аудит».

Кандидат економічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємством», номер диплома ДК №038384. Тема дисертації: Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності підприємств на основі вдосконалення систем управління якістю

Напрямок наукової діяльності:

організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності підприємств на основі вдосконалення систем управління якістю

Автор:

 понад 88 наукових праць. У т.ч.: 56 наукових робіт і 31 навчально-методичного характеру, 1 монографії.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1 Лисьонкова Н.М., Резніченко А.К. Напрями вдосконалення процесу формування місцевих бюджетів в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Харків: УкрДАЗТ. 2014. Вип. 45. С. 178-181

2 Лисьонкова Н.М., Фондякова А. Напрями вдосконалення фінансової діяльності торговельних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Харків: УкрДАЗТ, 2014. № . 45 С.259-262

3 Лисьонкова Н.М., Буряковська І.О Визначення ефективності системи управління витратами. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науковопрактичних статей. Харків: УкрДУЗТ. 2015. №50. С.301-305

4 Лисьонкова Н.М., Лєгостаєва О.О. Податковий аналіз як складова оптимізації податкової політики підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Харків: УкрДУЗТ. 2016. №55. С.50-58

5 Лисьонкова Н.М., Коковіхіна О.О., Бойко Д.І. Грошово-кредитна безпека як складова фінансової безпеки держави, Економіка і фінанси. №2. 2017 С. 11-18

6 Лисьонкова Н.М, КоковіхінаО.О,Бойко Д.І Визначення сутності боргової безпеки держави та ідентифікація її загроз. Приазовський економічний вісник. 2018. № 4(9). C. 134-139

7 Lysonkova N.M., Kokovikhina O.О., Boiko D.І., Yermolenko O A. Infrastructure Bonds as a Funding Toolfor Attracting Financial Resources for Financing Railway Modernization Projects with in the Framework of PPP in Ukraine. International JournalofEngineering&Technology, Vol 7, No 4.3 (2018)573-577

8 ЛисьонковаН.М. Процес управління витратами в системі оцінювання ефективності діяльності промислового підприємства. Ефективність сучасного бізнесу в умовах динамічного середовища: монографія . За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. Харків. 2018. С.195-205

9 Лисьонкова Н.М., Захарчук В.Ю. Підвищення ефективності управління оборотними активами. Приазовський економічний вісник. 2018. №5(10). C.354-358

10 Лисьонкова Н.М., Масалигіна В.В., Вєрцанов А.С. Оцінка фінансового стану суб’єкта підприємницької діяльності на основі спрощеного алгоритму. Фаховий Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки” №12(32). Том2. 2019. С.84-93

11 Лисьонкова Н.М., Єрмоленко О.А., Гармай І.Ю., Сутність та оцінка ліквідності банку. Приазовський економічний вісник. №5 (16). 2019. С.295-300

12 Лисьонкова Н.М., Єрмоленко О.А., Шумбар А.С. Сутність криптовалют і перспективи їх розвитку в сучасних умовах. «Інфраструктура ринку. №37. 2019. С.43-50

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1СтатистикаЕкономічна безпека підприємства
2Соціальна статистикаУправління фінансами, банківська справа та страхування
3Бюджетування діяльності на залізничному транспортіУправління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках