Бормотова Марина Валентинівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1964

Освіта:

У 1986 році закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка і організація машинобудівної промисловості».

Кандидат економічних наук з 1994 року. Дисертацію захистила в Харківському інженерно – економічному інституті за спеціальністю 08.00.05 – «Економіка, планування та організація управління народним господарством і його галузями», номер диплома КН №.005740. Тема дисертації «Стимулювання підвищення ефективності виробництва».

Напрямок наукової діяльності:

фінансовий ринок, інвестиційний розвиток.

Автор:

Автор понад 90 науково-методичних праць, у тому числі  35 навчально-методичного характеру. Із них  дві монографії, один навчальний посібник.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Бормотова М.В., Лесняк О.А. Дослідження сучасного стану кредитного ринку України. Збірник науково-практичних статей „Вісник економіки транспорту і промисловості”, №42.  2013 р.  С.203-205. 
 2.  Бормотова М.В. Сухоребрий Є.В. Москаленко Б. А Принципи та фактори формування і використання інвестиційного потенціалу підприємствам. Збірник науково-практичних статей „Вісник економіки транспорту і промисловості”, №45. 2014 р. С. 59-63.  
 3. Бормотова М.В.,Сухоребрий Е.В. Особливості побудови механізму управління валютним ризиком банку. Вісник економіки транспорту і промисловості.  №46. 2014 р. С. 263–267
 4. Бормотова М.В., Мухіна К.О. Дослідження сутності поняття фінансовий моніторинг . Вісник економіки транспорту і промисловості. №50. 2015 р. С.214-217. 
 5. Бормотова М.В., Грибкова В.С. К.О. Дослідження основних дефініций поняття ліквідність банку. Вісник економіки транспорту і промисловості. №54. 2016 р. С.378-383. 
 6. Бормотова М.В., Федоренко М.С. К.О. Систематизація трактування сутності поняття депозитна політика. Вісник економіки транспорту і промисловості. №54. 2016 р. С.383-387. 
 7. Бормотова М.В. Особливості законодавчого регулювання діяльності фондових бірж в Україні . Збірник наукових праць «Економічні науки» Луцького  національного технічного університету. Вип. 2, 2012 р.- С.55-58.
 8. Бормотова М.В. Теоретико-методологічні основи функціонування фондових бірж. Монографія. Видавництво УкрДАЗТ, 2013 р, 108 с.
 9. Bormotova M.V., Bronza S.D. , Mashoshina T.V., Troinikova O.M. Qualimetric Approach in Determining the Investment Attractiveness of a Ukrainian Railway Entity. International Journal of Engineering&Tehnology, vol. 7, № 4.3(2018).S.607-611. 
 10. Бормотова М.В., Залещук В.І. Україна в рейтингу глобальної конкурентоспроможності. «Інфраструктура ринку» Випуск № 24. Жовтень 2018 р. С.3-7.
 11. Бормотова М.В., Олійник Я.В.Функції позичкового відсотка. Інфраструктура ринку. Випуск № 24. Жовтень 2018 р. С.339-343. 

Основні навчальні дисципліни, які викладає: