Зовнішні зв’язки

Кафедра «Управління державними і корпоративними фінансами» Українського державного університету залізничного транспорту проводить роботу з розвитку міжнародного співробітництва щодо вдосконалення навчального процесу та підготовки наукових кадрів.

З метою підвищення навчального процесу кафедра підтримує зв’язки з кафедрами економічного профілю провідних наукових установ і вищими навчальними закладами України та зарубіжжя:

Київського національного економічного університету;

Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця;

Харківського державного університету ім. В. Н. Каразіна;

Харківського національного університету будівництва та архітектури;

Луцького національного технічного університету;

■ Жешувського політехнічного інституту ім. І. Лукасевича (Польща)

■ Пршеворської соціально-господарської вищої школи (Польща).

 Викладачі кафедри разом зі студентами приймають участь у міжнародних наукових заходах, як на території України, так і за її межами (Україна – Київ, Дніпропетровськ, Полтава, Запоріжжя, Черкаси, Луцьк, Львів, Ужгород, Рівне; Республіка Білорусь; Польща; Угорщина)

Студентські наукові роботи з фінансових досліджень, беруть участь у всеукраїнських та регіональних конкурсах, що проводяться відповідними кафедрами провідних внз України, зокрема на базі Київський національного торговельно-економічного університету, Луцького національного технічного університету, Харківського навчально-наукового інституту Університету банківської справи.

Кафедра підтримує зв’язок з організаціями та установами з приводу фінансового консультування, зокрема з фінансовими підрозділами АТ «Укрзалізниця».

Зовнішні зв’язки

Викладачі кафедри входять до складу та приймають участь в діяльності громадської організації «Лабораторія креативних ідей» при Харківському національному університеті будівництва та архітектури.

Викладачами кафедри проводяться семінари та майстер-класи з фінансового управління, банківської справи, страхування майнових інтересів, соціального захисту, інвестиційного консультування, тощо.

Для підтримання відповідного кваліфікаційного рівня викладачі кафедри проходять стажування у фінансових установах на території та за межами України, зокрема:

професор Зайцева І.Ю. пройшла стажування та отримала диплом City Business School;

Зовнішні зв’язки

Жешувський політехнічний інститут ім. І. Лукасевича (Польща)

 

доценти Лисьонкова Н.М. та Єрмоленко О.А. пройшли стажування та отримали сертифікати Жешувського політехнічного інституту ім. І. Лукасевича (Польща);

 

 ст. викладач Масалигіна В.В. пройшла стажування та отримала сертифікат Пршеворской соціально-господарської вищої школи (Польща).

Науковий потенціал кафедри «Управління державними і корпоративними фінансами», матеріальна база та сучасна методологія є надійним базісом для вирішення наукових проблем в фінансовій галузі.