Про кафедру

Місія кафедри управління державними і корпоративними фінансами полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців (бакалаврів, магістрів) в галузі фінансів,  на основі гармонізації навчального процесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій та інноваційних методів організації освітнього процесу, з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Місія реалізується шляхом виконання комплексу завдань:

  • активно впроваджувати інноваційні навчальні технології в процес викладання дисциплін ОС «бакалавр» та «магістр»;
  • постійно покращувати кадровий потенціал кафедри шляхом підвищення кваліфікації викладачів, освоєння ними сучасних комп’ютерних технологій та педагогічної майстерності;
  • проводити науково-практичні семінари із залученням професійних учасників фінансового ринку;
  • постійно працювати над підготовкою підручників, навчальних посібників, інших засобів навчання, комп’ютерних програм тощо;
  • провадити науково-дослідну роботу, керівництво науково-дослідницькою роботою здобувачів, аспірантів;
  • брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, тренінгах;
  • удосконалювати та розробляти нове навчально-методичного забезпечення дисциплін, з урахуванням переходу на сучасні інформаційні та інноваційні технології в навчальному процесі;
  • упроваджувати інноваційні технології в навчальний процес.

Науково-педагогічний склад кафедри станом на 1.09.2020 р. нараховує 13 викладачів, зокрема: 1 доктор економічних наук (7.7%), 11 кандидатів економічних наук (684,6 %) та 1 старший викладач.

Науково – педагогічні працівники кафедри провадять активну наукову діяльність: публікують монографії, посібники, підручники, наукові статті, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських науково-практичних заходах, проходять стажування в Україні та за кордоном.

Кафедра є випускаючою для спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійними програмами «Управління фінасами, банківська справа та страхування» та «Управління фінансами та трейдинг на світових  фінансових ринках».

Кафедра  пропонує студентам таку систему знань, яка дозволить їм якісно осягнути всю глибину  фінансової науки та вміло застосувати свої знання в майбутній практичній діяльності.

Про кафедруВ сучасній економіці  фінансист повинен бути готовий до прийняття виважених управлінських рішень. Тому в навчальному процесі  головна увага приділяється вивченню основних теоретичних, а також прикладних способів ефективного використання фінансових ресурсів як окремого суб’єкта господарювання, так і суспільства в цілому. Не залишається за межами підготовки фахівця-фінансиста ознайомлення з сучасними фінансово-економічними розрахунками та методами фінансового аналізу, вивчення корпоративних фінансів, механізмів функціонування різноманітних фінансово-кредитних установ.

Такий підхід дозволяє випускнику-фінансисту працювати практично в усіх закладах фінансової системи, як державних, так і корпоративних. Так, випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних фінансових органах,  у тому числі: Державній податковій службі, Державній казначейській службі України (Державне казначейство України), Державній фінансовій інспекції (Державній контрольно-ревізійній службі України), Національному банку України, провідних комерційних банках і на підприємствах.

Галерея

Студенти-першокурсники 2020 рік
Студенти-першокурсники 2020 рік
Захист дипломних робіт 2019 рік
Захист дипломних робіт 2019 рік
Квест
Квест
Фінансова гра 2019 рік
Фінансова гра 2019 рік
День здоров'я 2016 рік