Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу за спеціальністю  «Фінанси, банківська справа та страхування» відповідає вимогам, що пред’являються до нього. При цьому загальна площа аудиторного фонду, яка припадає на одного студента, складає 14,5 м2.

Підготовка фахівців здійснюється з використанням аудиторного фонду всього університету. Загальна площа, яку займає випускна кафедра «Управління державними і корпоративними фінансами» складає 216 м2, у тому числі навчальних аудиторій 126 м2.

На кафедрі «Управління державними і корпоративними фінансами» заняття студентів проводяться у спеціалізованих аудиторіях, обладнаних відповідним технічним оснащенням. Усі комп’ютери навчальних класів, кафедр та підрозділів факультету об’єднані в локальну комп’ютерну мережу, що підключена і взаємодіє з Інтернетом.

Матеріально-технічне забезпечення

Кафедра має власну кафедральну бібліотеку, яка налічує біля 250 екземплярів підручників і навчальних посібників різних років видання з дисциплін, що викладаються, періодичну літературу, нормативно-законодавчі акти України, інструкції, положення, накази Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці та Міністерства освіти і науки України.

В комп’ютерному класі кафедри управління державними і корпоративними фінансами встановлено комплект учбових версій програмної продукції у складі: ПК “Строительные Технологии – СМЕТА”, ПК “Строительные Технологии – СМЕТА ПИР”, ІДС “БУДСТАНДАРТ” ТОВ «Computer Logic Group». Завдяки закладеному в них сучасного підходу до програмування, широким можливостям програмний комплекс призначений для автоматизації розрахунку і перевірки кошторисної документації відповідно до вимог національних нормативних документів.

Матеріально-технічне забезпеченняКомп’ютерна програма «Строительные Технологии –Смета»» вкрай необхідна для використання в процесі навчання майбутніх фінансистів, а саме при вивченні таких дисциплін як «Проектне фінансування», «Фінансування бізнес-проектів». Крім того, студенти будівельного факультету застосовують дану комп’ютерну програму при складанні кошторисної документації та визначенні вартості будівництва в економічній частині дипломного проекту. Ознайомлення та користування комп’ютерної програмою надає студентам спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 273 «Залізничний транспорт» можливості закріплення теоретичних знань щодо методів ціноутворення вартості проектно-вишукувальних робіт та вартості будівництва на різних етапах складання проектно-кошторисної документації; опанування основ кошторисного нормування та ціноутворення; складу та послідовності розрахунку інвесторської кошторисної документації; визначення прямих та загальновиробничих витрат, тощо.

Опанування навичок щодо застосування комп’ютерної програми забезпечить конкурентоспроможність студентів на ринку праці та підвищення їх цінності для роботодавців України, крім того відкриває студентам та викладачам нові перспективи в підвищенні якості освітнього процесу.