СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «AKADEMISCHES SCHREIBEN»

завідувач кафедри

Нешко Світлана Ігорівна

завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

корпус 3, поверх 2, кабінет 203

На кафедрі «Іноземні мови» працює науковий гурток «AKADEMISCHES SCHREIBEN» як добровільне об’єднання студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні дисциплін кафедри та розвитку навичок професійної та наукової діяльності.

У своїй діяльності гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості, органічного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

Керівник гуртка – Харламова Олена Миколаївна, ст.викладач.

Мета діяльності наукового гуртка “AKADEMISCHES SCHREIBEN” є ознайомлення здобувачів вищої освіти із основними принципами академічної та педагогічної комунікації в закладах вищої освіти; формування у них засад академічної культури й етики; забезпечення їх знаннями та інструментами, необхідними для формування стійких навичок усної й письмової комунікації.
.

Основними завданнями гуртка є:

 • дати уявлення про сутність феномену комунікації та про особливості українськомовної професійної комунікації науково-педагогічних працівників;
 • ознайомити аспірантів із основними принципами й вимогами до академічної комунікації;
 • розглянути лінгвістичний та мовленнєвий аспекти академічної комунікації, актуалізувати знання з української мови, потрібні для реалізації цих аспектів;
 • проаналізувати основні проблеми й помилки академічної комунікації;
 • сформувати уміння застосовувати отримані знання, вміння й навички з академічної комунікації у комунікативних ситуаціях, пов’язаних із презентацією власного наукового дослідження;
 • надати інформацію про основні вимоги до педагогічної комунікації в освітньому процесі закладів вищої освіти;
 • розглянути типові проблеми й помилки педагогічної комунікації з метою запобігання їм у подальшій викладацькій діяльності;
 • проаналізувати запоруки успішної комунікації в науково-педагогічній сфері.

Студенти і аспіранти наукового гуртка приймають участь:

 • в Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях;
 • у спеціалізованих виставках, круглих столах, форумах, майстер-класах;
 • в ДНЯХ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ студентських наукових гуртків кафедр на базі Українського державного університету залізничного транспорту.