Студентський науковий гурток

завідувач кафедри

Мартинов Ігор Ернстович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 126

На кафедрі вагонів працює студентський науковий гурток “Вагони та мехатроніка“.

Керівники гуртка: к.т.н., доцент Бондаренко В’ячеслав Володимирович та к.т.н., доцент Труфанова Альона Володимирівна.

Мета діяльності гуртка: виховання у студентів навичок наукової роботи та застосування їх у самостійній науково-дослідній діяльності в галузі вагонобудування та мехатроніки. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до наукової роботи студентів, залучення їх до наукової роботи кафедри вагонів.

Основні завдання гуртка:

 • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи;
 • сприяння в оволодінні навичками проведення самостійних наукових досліджень;
 • розвиток наукового мислення, розширення кругозору та ерудиції;
 • надання студентам поглиблених знань з електроніки, автоматики рухомого складу, автоматизації виробництва,  мехатроніки, електричного обладнання вагонів, конструкції та експлуатації вагоів;
 • стимулювання інтересу до професійного самовдосконалення;
 • залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
 • забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращий проект (кращу наукову роботу), наукових семінарів кафедри та університету, круглих столів, спеціалізованих виставок та форумів.

Тематика студентського наукового гуртка:

 • Інноваційні технології у вагонному господарстві. Застосування методологічних основ які направлені на дослідження вагонів.
 • Основи мехатроніки.
 • Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту. Нові розробки конструкцій ходових частин вагонів.
 • Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту. Нові розробки конструкцій ходових частин вагонів.
 • Сучасний стан та перспективи розвитку електрообладнання вагонів. Загальні відомості про електрообладнання вагонів.
 • Участь у роботі студентської науково-технічної конференції УкрДУЗТ (секція вагони).
 • Диспут на тему: Новітні технології дослідження вагонів.
 • Системи діагностики та моніторингу технічного стану вагонів.
 • Системна та параметрична теорія надійності. Процес накопичення незворотних ушкоджень, що ведуть до відмови елементів вагонів.
 • Статистична дані про стан відмов ходових частин.
 • Розподільні щити та системи вагонної автоматики.
 • Математичний апарат методу аналізу стану буксових вузлів вагонів.
 • Автоматика та автоматизація сучасного вагоноремонтного і вагонобудівного виробництва. Розробка схем та циклограм.
 • Застосування методики оцінки працездатності елементів вагонів.
 • Елементна база цифрових засобів автоматики. Інформаційні основи автоматичних систем.
 • Моделювання схеми з обробки та аналізу деформованого стану елементів буксових вузлів.
 • Автоматизація виробництва на основі програмованих логічних контролерів.
 • Дослідження напружено-деформованого стану елементів буксових підшипникових вузлів. Зробити висновки.
 • Застосування мікроконтролерів у системах автоматичного керування.

Галерея

dav