Кафедра «Інженерія вагонів та якість продукції» (ІВ)

завідувач кафедри

Мартинов Ігор Ернстович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 126

Дивіться ролик про кафедру

Сучасний рухомий склад залізниць включає велику різноманітність вагонів, а саме: вантажні вагони, рефрижераторні вагони поїздів з машинним охолодженням вантажу та суцільнометалеві пасажирські вагони, що обладнані установками для кондиціювання повітря та різноманітним електричним і електронним обладнанням. Кафедра  забезпечує навчання студентів за першим та другим освітніми рівнями (бакалавр та магістр).

Галузь знань:
27-Транспорт;

Спеціальність (напрям підготовки):
273-Залізничний транспорт;

Спеціалізація (освітні програми):
– Вагони та вагонне господарство (бакалавр, магістр, магістр-науковець);
– Вагони та транспортна інженерія (бакалавр);
– Мехатроніка у вагонобудуванні (бакалавр).

Наукова робота: удосконалення конструкції вузлів вагонів та забезпечення надійності їх роботи в умовах експлуатації.


Інтеграція України в Європейське співтовариство, швидкі темпи зростання виробництва зумовлюють необхідність підготовки фахівців високого рівня у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, якості, стандартизації та сертифікації, які можуть самостійно застосовувати нові знання й уміння, а також вчасно адаптуватися у процесі своєї професійної діяльності. Кафедра забезпечує навчання студентів за першим – бакалавр, другим – магістр – освітніми рівнями та за третім освітнім рівнем – доктор філософії.

Галузь знань:
15 – Автоматизація та приладобудування;

Спеціальність (напрям підготовки):
152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

Спеціалізація (освітні програми):
– Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалавр);
– Якість, стандартизація та сертифікація (магістр);
– Якість, стандартизація та сертифікація (доктор філософії).

Наукова робота: проблеми створення нового складу матеріалів та енергозберігаючих екологічно чистих технологій їх виготовлення.