Співробітники кафедри ІВ та ЯП

Тимофеєва Лариса Андріївна

д.т.н., професор

Тимофеєва Лариса Андріївна

Доктор технічних наук з 1994 року. Дисертацію захистила за спеціальністю 05.02.01 – Матеріалознавство, а 2001 році присвоєно вчене звання професора.

Напрямок наукової діяльності:  розробка екологічно-чистих технологій для підвищення експлуатаційних характеристик деталей машин і механізмів транспортного призначення; удосконалення нормативного забезпечення послуг та продукції транспортного машинобудування.

Автор понад 472 наукових праць. Опубліковано 310 – статей, доповідей – 89, винаходів – 36, патентів – 22, понад 75 виступів на конференціях.

Мартинов Ігор Ернстович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

Мартинов Ігор Ернстович

Доктор технічних наук з 2009 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Розвиток методів розрахунку та випробувань буксових підшипникових вузлів вантажних вагонів з урахуванням особливостей їх експлуатації”.

Напрямок наукової діяльності: підвищення надійності та працездатності буксових вузлів рухомого складу.

Автор понад 150 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано понад 130 наукових статей, 5 авторських свідоцтв та патентів на винаходи та 2 патенти на винаходи України. В рамках навчально-методичної роботи професором Мартиновим І. Е. видано 8 навчальних посібників (в т.ч. 6 з грифом Міносвіти), монографія, підручник та понад 20 методичних розробок для вивчення дисциплін, що викладає кафедра.

Член редакційної колегії збірника наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту;
Член спеціалізованих вчених рад: Д64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів;  Д64.820.02 за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія;
Член науково-технічної ради ДП “Український науково – дослідний інститут вагонобудування”.

Геворкян Едвін Спартакович

д.т.н., професор

Геворкян Едвін Спартакович

Доктор технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.03 при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» м.Харків.

Напрямок наукової діяльності: розробка композиційних матеріалів для промисловості із порошків тугоплавких сполук та металів, порошкова металургія, матеріалознавство

Автор понад 215 наукових праць, 28 патентів, 2 міжнародних патенти.

Петухов Вадим Михайлович

Заступник завідувача кафедри, к.т.н., доцент

Петухов Вадим Михайлович

Кандидат технічних наук з 2014 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: ”Удосконалення методів та засобів оцінки і прогнозування ресурсу буксових вузлів вантажних вагонів нового покоління”. Науковий керівник – д.т.н., проф. І.Е. Мартинов.

Напрямок наукової діяльності: діагностування та прогнозування технічного стану рухомого складу в експлуатації.

Автор понад 23 наукових праць, з них 15 наукових, 1 патент (авторське свідоцтво) та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 1 з грифом МОН України.

Труфанова Альона Володимирівна

к.т.н., доцент

Труфанова Альона Володимирівна

Кандидат технічних наук з 2012 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Удосконалення методів оцінки працездатності буксових вузлів вантажних вагонів”. Науковий керівник – д.т.н., проф. І.Е. Мартинов.

Напрямок наукової діяльності: підвищення надійності буксових вузлів рухомого складу, підвищення міцності і експлуатаційної надійності вагонного парку.

Автор понад 50 публікацій. В рамках навчально-методичної роботи підготовлено та видано понад 6 робіт навчально-методичного характеру, 1 патент, 2 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Комарова Ганна Леонідівна

к.т.н., доцент

Комарова Ганна Леонідівна

Кандидат технічних наук з 2000 р. Дисертацію захистила за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Напрямок наукової діяльності: розробка перспективних енергоресурсозберігаючих технологій оксилегування металевих сплавів для підвищення їх тріботехнічних властивостей; дослідження механізму впливу електричного поля на інтенсифікацію процесу утворення захисних покриттів для деталей рухомого складу; метрологічне забезпечення якості продукції транспортного призначення; впровадження міжнародних стандартів якості у вищу школу та вплив їх на підготовку висококваліфікованих фахівців.

Автор понад 75 наукових праць. Має 5 патентів.

Бондаренко В’ячеслав Володимирович

к.т.н., доцент

Бондаренко В’ячеслав Володимирович

Кандидат технічних наук з 2003 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Удосконалення технології технічного обслуговування та діагностування електрообладнання пасажирських вагонів”. Науковий керівник – д.т.н., проф. В.Ф. Головко.

Напрямок наукової діяльності: Автоматизація виробництва та мікропроцесорні системи керування.

Автор понад 50 наукових праць. 32 статті, 7 тез доповідей наукових конференцій та 13 патентів. Також має 6 методичних розробок та 3 навчальних посібника, один з яких з грифом МОН України.
Підготував 1 кандидата технічних наук у 2014 р.

Візняк Руслан Іванович

к.т.н., доцент

Візняк Руслан Іванович

Кандидат технічних наук з 2003 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Визначення характеристик міцності кузова піввагона при вивантаженні сипучих вантажів”. Науковий керівник – д.т.н., проф. В.Ф. Головко.

Напрямок наукової діяльності: динаміка та міцність вагонів, збереження вагонів у експлуатації.

Автор більше 100 наукових статей, тез доповідей та матеріалів науково-технічних конференцій, 16 навчально-методичних розробок, 17 патентів України на винаходи та корисні моделі, 6 науково-дослідних та конкурсних робіт. За особисті досягнення в галузі науки, у 2006 р. та 2008 р. отримав Грант Президента України для наукових досліджень.

Волошина Людмила Володимирівна

асистент

Волошина Людмила Володимирівна

Напрямок наукової діяльності: розробка технологій підвищення зносостійкості деталей транспортного призначення, ресурсозбереження, забезпечення якості технологій нанесення покриттів на деталі транспортного призначення.

Автор понад 39 публікацій: 23 наукових з них 1 патент на винахід, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на підручник та 15 навчально-методичного характеру.

Волошин Дмитро Ігорович

к.т.н., доцент

Волошин Дмитро Ігорович

Кандидат технічних наук з 2006 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Удосконалення системи технічного обслуговування та ремонту буксових вузлів вантажних вагонів”. Науковий керівник – д.т.н., проф. В.Ф. Головко.

Напрямок наукової діяльності: надійність вагонів, організація та планування вагоноремонтного виробництва, виробнича логістика при ремонті вагонів.

Автор понад 30 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Волошиним Д.І. видано та підготовлено до друку 9 навчально-методичних розробок.