Геворкян Едвін Спартакович

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1960

Освіта:

У 1982 році закінчив з відзнакою Єреванський Політехнічний Інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

Кандидат технічних наук з 1990 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.230.01 при Інституті надтвердих матеріалів НАН України м.Київ.

Доктор технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.03 при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» м.Харків.

Напрямок наукової діяльності:

Розробка композиційних матеріалів для промисловості із порошків тугоплавких сполук та металів, порошкова металургія, матеріалознавство.

Дійсний член Транспортної академії України.

Член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 64.050.03 при НТУ «ХПІ».
Член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при УкрДУЗТ.

Член редакційної колегії збірника наукових праць УкрДУЗТ.

З 2018 р. по теперішній час – запрошений професор Радомського технологічно-гуманітарного університету (м. Радом, Польща).

З 2019 р. по теперішній час – запрошений професор Технічного коледжу Ібінського університету (м. Ібінь, Сичуань, Китай).

Автор:

Має понад 215 наукових праць, 28 патентів, 2 міжнародних патенти.

Нагороди та подяки:

Переможець  ХХІ обласного конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” (2019).

Почесний професор Технолого-гуманітарного університету ім. Казимира Пуласького у Радомі (Польща) (2022)

 

Вибрані публікації:

  1. Gevorkyan E, Melnik O, Chishkala V The obtaining of high-density specimens and analysis of mechanical strength characteristics of a composite based on ZrO2-WC nanopowders. Nanoscale Research Letters 2014, 9:355
  2. Semchenko G, Gevorkyan E Consolidated nanocomposite materials with the defined properties .Advances in Science and Technology. – Vol. 91, 2014. – pp. 24-31.
  3. V.Sirota, V.Ivanisenko,I.Pavlenko,E.Gevorkyan,V.Chishkala,M.Kovaleva .Synthesis and consolidation of (Zr0,94Y0,06)O1,88 nanopowders. Ceramics International 41(2015)5263-5269.
  4. Геворкян Э.С.,Тимофеева Л.А.,Чишкала В.А.,Кислый П.С. .Горячее прессование нанопорошков монокарбида вольфрама при нагревании электрическим током./ Наноструктурное материаловедение -№2-2006-с.46-51
  5. Gevorkyan E., Gutsalenko Yu., Prokopiv N. [Геворкян Е., Гуцаленко Ю., Прокопів М.] Effect of nanopowdered additions of tungsten monocarbide on properties of hard-alloy cutting material [Влияние наноразмерных добавок монокарбида вольфрама на свойства твердосплавнихрежущих материалов] // Fiability & Durability [Targu-Jiu: “Constantin Brancusi” University of Targu-Jiu]. – ISSN 1844-640X. – 2011. – No.1(7). – PP. 1-6.
  6. Э.С.Геворкян, О.М.Мельник, В.А.Чишкала. Некоторые особенности структурообразования циркониевой керамики с добавками нано-WC // Огнеупоры и техническая керамика. – 2013. – №7-8. – С.22-26.
  7. Кислый П.С., Геворкян Э.С., Шкуропатенко В.А., Гуцаленко Ю.Г. Получение материалов из нанопорошков оксида алюминия с применением современных методов консолидации . Сверхтвердые материалы. – №5. – 2010. – С. 28-35.
  8. Геворкян Э.С.,Гуцаленко Ю.Г., Прокопив Н.М. Влияние наноразмерных частиц монокарбида вольфрама на свойства твердосплавных режущих материалов Збірник наукових праць ВАТ «УкрНДІВ огнетривів ім .А.Г.Бережного-№110, 2010. – С. 160-165.
  9. V.Kodash ,E.Gevorkyan Tungsten curbide cutting tool materials C04B35/36 United States Patent #6,617,271 09.09.2003.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Матеріалознавство та технологія матеріалівБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
2Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірюванняМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
3Неруйнуючі методи контролю якостіЯкість, стандартизація та сертифікація
4 Основи кваліметріїМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка