Мартинов Ігор Ернстович

Посада: завідувач кафедри "Інженерія вагонів та якість продукції"

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор, член Транспортної академії України

Рік народження: 1962

Освіта:

У 1984 році закінчив з відзнакою Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С. М. Кірова за спеціальністю “Вагонобудування та вагонне господарство”.
Основні етапи науково-педагогічної діяльності:
-аспірант кафедри вагонів МИИТ денної форми навчання з 1988 року;
-асистент кафедри вагонів УкрДУЗТ з 1991 року;
-кандидат технічних наук з 1991 року (спеціальність 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів);
-доцент кафедри вагонів УкрДУЗТ з 1994 року;
-доктор технічних наук з 2010 року;
-професор кафедри вагонів УкрДУЗТ з 2011 року.

Напрямок наукової діяльності:

Підвищення надійності та працездатності буксових вузлів рухомого складу.

Здійснює керівництво аспірантурою за спеціальністю 05.02.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Підготовив 4 кандидата наук.

Автор:

Автор понад 150 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано понад 130 наукових статей, 5 авторських свідоцтв та патентів на винаходи та 2 патенти на винаходи України. В рамках навчально-методичної роботи професором Мартиновим І. Е. видано 8 навчальних посібників (в т.ч. 6 з грифом Міносвіти),  монографія, підручник та понад 20 методичних розробок для вивчення дисциплін, що викладає кафедра.

Нагороди та подяки:

Почесна грамота Державної адміністрації залізничного транспорту України (2006 р.).
Почесна грамота Міністерства транспорту і зв’язку України (2010 р.).
Нагороджений іменним годинником від Південно-Західної залізниці (2011 р.).

Вибрані публікації:

  1. Дослідження напружено-деформованого стану елементів буксових підшипникових вузлів [Текст] / І. Е. Мартинов, В. О. Шовкун // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 139. – C. 226-229.
  2. Аналіз напружено-деформованого стану здвоєного касетного циліндричного підшипника буксового вузла вантажного вагона [Текст] / І. Е. Мартинов, А. В. Труфанова, В. М. Ільчишин, В. О. Шовкун // Вісник Східноукраїнського державного університету: науковий журнал. – Луганськ: 2014. – №18 (207), ч. 2 – С. 156 –159.
  3. Мартынов И. Э. Анализ надежности буксовых подшипниковых узлов грузовых вагонов [Текст] / И. Э. Мартынов, А. В. Труфанова, В. А. Шовкун // Научно-практический журнал “Мир транспорта”. – 2015. – Том 13. – № 3 (58). – С. 226-232.
  4. Підвищення готовності пасажирських вагонів на основі бортової системи контролю колісних пар / І.Е. Мартинов, В.В. Бондаренко, Д.І. Скуріхін // Збірник наукових праць УкрДАЗТ: Харків: УкрДАЗТ – 2011. – Вип. 123 – с. 55 – 62.
  5. До питання оцінки надійності буксових вузлів критих універсальних вагонів [Текст] / І. Е. Мартинов, А. В. Труфанова, В. М. Ільчишин // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 143. – С. 69 –74.
  6. Вплив конструкції корпусу букси на ресурс підшипників вагонів. [Текст] Мартинов І. Е., Труфанова А. В., Аулова Н. С. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 7 (1229). – С. 73-80.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вагони (конструювання та розрахунки)Вагони та вагонне господарство
2Актуальні проблеми динаміки, проектування та розрахунку нових конструкцій вагонівВагони та вагонне господарство
3Історія розвитку вагонобудування та вагонного господарстваВагони та вагонне господарство