Вагони та вагонне господарство

Шифр: 1846

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Фізика або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 107.26

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 30/20

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І – бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2020

Гарант освітьої програми

Гарантом ОП “Вагони та вагонне господарство” є к.т.н., доцент Бондаренко В.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань та умінь з загальнотехнічних, фундаментальних та спеціальних дисциплін для забезпечення можливостей створення та експлуатації вагонів магістрального та промислового транспорту (як вантажних, так і пасажирських); з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення поставлених соціально-професійних задач. Студенти опановують методи математичного моделювання на ЕОМ для використання в сучасних технологіях вагонобудування, ремонту та технічного обслуговування вагонів, оволодівають сучасними програмними комплексами для моделювання рухомого складу, призначеного для високошвидкісного руху; навчаються застосовувати комп’ютерні методи збирання i обробки (редагування) інформації, яка використовується у вагонобудуванні та вагонному господарстві.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі вагонобудування та вагонного господарства. Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з виготовленням, ремонтом, технічним обслуговуванням та експлуатацією сучасних пасажирських та вантажних вагонів; для тих, хто прагне оволодіти однією з найважливіших та класичних професій залізничного транспорту. Особливо це актуально у теперішній час, коли територією незалежної Україну будуть прокладені ланки трьох міжнародних транспортних коридорів Європа-Азія. Тому цілком зрозуміло, що цими напрямками буде успішно експлуатуватися пасажирський та вантажний високошвидкісний рухомий склад західноєвропейських і азіатських країн, і значно зростатиме попит на фахівців нашого профілю.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • знання конструкційних та експлуатаційних особливостей вагонів і контейнерів, теорії проектування та розрахунків вагонів на міцність, методів забезпечення надійності вузлів та деталей вагонів;
 • розуміння динамічних процесів при коливальному русі рухомого складу;
 • вивчення принципу дії та конструктивних особливостей системи автоматичних гальм з метою дотримання вимог безпеки руху;
 • знання конструктивних особливостей електричного та холодильного обладнання рухомого складу;
 • розуміння технології будівництва та ремонту вагонів;
 • знання технічного обслуговування вагонів у експлуатації та основ ремонту;
 • опанування методів автоматизації технологічних процесів, а також логістичних принципів, менеджменту та маркетингу у вагоноремонтному виробництві;
 • формуються вміння вирішувати нестандартні фахові завдання шляхом застосування типових методів (алгоритмів) діяльності та здатність пошуку нових технологічних рішень у вагонобудуванні;
 • формуються вміння застосовувати сучасні прогресивні методи та технології ремонтного виробництва, підготовки пасажирських поїздів до рейсу, передовий досвід вагонного господарства;
 • формуються знання в умовах розвитку науки i соціальної практики, яка змінюється, до переоцінки накопиченого досвіду та аналізу своїх можливостей;
 • набуття досвіду та навичок щодо використання сучасних інформаційних технологій у галузі залізничного транспорту.

Можливості працевлаштування

Після закінчення університету бакалаври, що навчались за цією освітньою програмою, можуть з успіхом працювати на залізничних підприємствах вагонного господарства: вагоноремонтних та вагонобудівних заводах, пунктах технічного обслуговування вагонів, вагонних дільницях, філіях та ін., як в України, так і за кордоном. В цілому, фахівці можуть працювати там, де необхідно вирішувати типові професійні завдання у галузі вагонного господарства АТ «Укрзалізниця». Поширені професії: технік, технолог, диспетчер, інспектор з охорони праці, майстер, начальник поїзда та ін.

Додаткова інформація

Міжнародна діяльність.

Студенти мають можливість протягом навчання поглиблено вивчати іноземні мови (англійську, польську та ін..) та брати участь у міжнародній програмі ERASMUS+ . Студенти-магістри мають можливість навчатись за програмою “Два дипломи” та після закінчення навчання отримати 2 дипломи – європейський (польський чи французький) та вітчизняний (УкрДУЗТ). За більш детальною інформацією звертайтесь у Відділ міжнародних зв’язків УкрДУЗТ.

Отримання робочих професій та робота у студентських загонах.

Студенти мають можливість додатково отримати робочі професії: провідник пасажирських вагонів, слюсар з ремонту рухомого складу, оглядач вагонів та працювати протягом навчального року і літом у студентських трудових загонах, поєднуючи роботу із навчанням. Також  проходити практику на оплачуваних робочих місцях та здобувати освіту за дуальною формою навчання.

Співпраця з виробництвом.

Підприємства та організації, що активно співпрацюють з випускаючою кафедрою: вагонні і пасажирські депо ПАТ Укрзалізниця, НПП “ХАРТРОН-ЭКСПРЕСС ЛТД”, Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут вагонобудування”, ПАТ Крюківський вагонобудівний завод, вагоноремонтні підприємства Укрзалізниці, ПАТ Азовмаш та інші науково-проектні підприємства та конструкторські організації, що пов’язані з транспортом та вагонним господарством. Кафедра також тісно співпрацює з провідними виробниками підшипникових вузлів для рухомого складу, а саме:  SKF, Timken та Brenco.