Бондаренко В’ячеслав Володимирович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Рік народження: 1977

Освіта:

У 1999 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту. Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено у 2003 році за спеціальностю: «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». Вчене звання доцента кафедри вагонів отримано у 2006 році. З 2003 по 2006 працював заступником декана механічного факультету. Зараз виконує обов’язки доцента кафедри вагонів.

Напрямок наукової діяльності:

Автоматизація виробництва та мікропроцесорні системи керування.

Автор:

Автор понад 50 наукових праць. 32 статті, 7 тез доповідей наукових конференцій та 13 патентів. Також має 6 методичних розробок та 3 навчальних посібника, один з яких з грифом МОН України. Підготував 1 кандидата технічних наук у 2014 р.

Нагороди та подяки:

немає

Вибрані публікації:

  1. Бондаренко В. В., Візняк Р.І., Скуріхін Д.І. Мікропроцесорний пристрій для виявлення пошкоджень колісних пар вагона під час руху// Вагонний парк. – 2017. – № 3-4. – С. 57-59.
  2. Бондаренко В.В., Скурихин Д.И., Кузнєцов А.Н., Рубаненко А.И.Динамический аналіз колебаний колесной пары вагона при ее движении с короткой неровностью на поверхности катания// Коммунальное хазяйство городов: Харьков: ХНАГХ: Науч. -техн. сб. Вып. 97. – Х., 2011. – С. 278-289.
  3. Бондаренко В.В., Дерев’янчук Я.В. Нова система дистанційного контролю гальм поїздів// Залізничний транспорт України.- 2012. – №3/4. – С. 28-30.
  4. Мартинов І.Е., Бондаренко В.В.,Скуріхін Д.І. Підвищення експлуатаційної надійності пасажирських вагонів на основі акустичного контролю колісних пар// Міжнародний інформаційно-технічний журнал «Вагонний парк»: Харків: – 2011. – №6 – с. 36 – 39.
  5. Мартинов І.Е., Бондаренко В. В., Скуріхін Д.І. Математичне моделювання коливань колісної пари як основа методу акустичного контролю//Восточно-Европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774.- 2014. – 1/7(67). – С. 22-28.
  6. Головко В.Ф., Бондаренко В.В. Комбинаторный подход к построению оптимальных контрольных и диагностических тестов для систем электроснабжения вагонов // Системный анализ, управление и информационные технологии: Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ», – 2002. – №8. – Т.1. – С. 164-168.
  7. Шевченко В.В., Бондаренко В.В. Автоматизація проектування та ремонту вагонів: Навч. посібник – Харків: УкрДАЗТ, 2009.-205с (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів)
  8. Спосіб дистанційного акустичного контролю рейкового рухомого складу під час руху: патент України на винахід №95863 / Бондаренко В. В., Візняк Р.І., Скуріхін Д.І..; власник Українська державна академія залізничного транспорту; Дата публікації 12.09.2011, Бюл. №17.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Автоматика устаткування вагонів та технологічних процесівВагони та вагонне господарство
2Автоматизація вагонобудівного та вагоноремонтного виробництва і мікропроцесорні системи керуванняВагони та вагонне господарство
3Електричне обладнання вагонівВагони та вагонне господарство