СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «PHILOLOGISCHE STUDIEN ZU WISSENSCHAFTLICHEN TEXTEN»

завідувач кафедри

Нешко Світлана Ігорівна

завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

корпус 3, поверх 2, кабінет 203

На кафедрі «Іноземні мови» працює науковий гурток «PHILOLOGISCHE STUDIEN ZU WISSENSCHAFTLICHEN TEXTEN» як добровільне об’єднання студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні дисциплін кафедри та розвитку навичок професійної та наукової діяльності.

У своїй діяльності гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості, органічного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

Керівник гуртка – Зроднікова Катерина Володимирівна, ст.викладач.

Мета діяльності наукового гуртка “PHILOLOGISCHE STUDIEN ZU WISSENSCHAFTLICHEN TEXTEN” є вдосконалити мовлення. Саме цей вид діяльності допомагає знайти і ліквідувати прогалини в словниковому запасі студентів. Студентський науковий гурток допомагає збільшити словниковий запас, більш впевнено вести бесіду на різні теми та доповнює і збільшує знання, отримані на практичних заняттях.
.

Основними завданнями гуртка є:

  • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи;
  • сприяння в оволодінні навичками проведення самостійних наукових досліджень;
  • розвиток наукового мислення, розширення кругозору та ерудиції;
  • поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, стимулювання інтересу до професійного самовдосконалення;
  • залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
  • забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, наукових семінарів кафедри та університету, круглих столів, форумів.

Студенти і аспіранти наукового гуртка приймають участь:

  • в Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях;
  • у спеціалізованих виставках, круглих столах, форумах, майстер-класах;
  • в ДНЯХ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ студентських наукових гуртків кафедр на базі Українського державного університету залізничного транспорту.