Випробування тягового рухомого складу

завідувач кафедри

Пузир Володимир Григорович

д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 144

Керівники гурткаЗіньківський Артем Миколайович, доцент, кандидат технічних наук; Коваленко Олександр Сергійович, асистент

Мета діяльності наукового гуртка – виявлення зацікавлених і талановитих, схильних до наукової роботи студентів, виховання навичок аналітичної та наукової роботи з метою застосування їх у подальшій науково-дослідній діяльності.

Основними завданнями гуртка є:

  • виявлення студентів, що проявляють інтерес до технічного конструювання, виробництва та модернізації локомотивів для залучення їх до наукової роботи;
  • сприяння в оволодінні навичками проведення самостійних аналітичних та наукових досліджень;
  • розвиток науково-аналітичного мислення, розширення кругозору та ерудиції;
  • поглиблення знань з дисципліни «Теорія та конструкція локомотивів», «Основи експлуатації локомотивів», «Технічна діагностика та неруйнівний контроль», «Надійність та технічна діагностика», «Методи оцінки життєвого циклу рухомого складу залізниць», «Наукові основи технічного проектування», стимулювання інтересу до професійного самовдосконалення;
  • залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
  • залучення студентів до участі у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращий проект (кращу наукову роботу), наукових семінарів кафедри та університету, круглих столів, спеціалізованих виставок та форумів.