СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «ENGINEERING AND SPEAKING CLUB»

завідувач кафедри

Нешко Світлана Ігорівна

завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

корпус 3, поверх 2, кабінет 203

На кафедрі «Іноземні мови» працює науковий гурток «ENGINEERING AND SPEAKING CLUB» як добровільне об’єднання студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні дисциплін кафедри та розвитку навичок професійної та наукової діяльності.

У своїй діяльності гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості, органічного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

Керівник гуртка – Березний Віктор Миколайович, ст.викладач.

Мета діяльності наукового гуртка “Engineering and Speaking Club” є підвищення студентами свого рівня перекладу науково-технічної літератури, наукового спілкування та отримання досвіду практичного застосування англійської мови при розгляді сучасних технічних рішень і винаходів. Практичним результатом діяльності гуртка можна вважати підготовка доповідей за актуальними технічними проблемами та їх презентація на студентських наукових конференціях.

 

Основними завданнями гуртка є:

  • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи;
  • сприяння в оволодінні навичками проведення самостійних наукових досліджень;
  • розвиток наукового мислення, розширення кругозору та ерудиції;
  • поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, стимулювання інтересу до професійного самовдосконалення;
  • залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
  • забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, наукових семінарів кафедри та університету, круглих столів, форумів.

Студенти і аспіранти наукового гуртка приймають участь:

  • в Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях;
  • у спеціалізованих виставках, круглих столах, форумах, майстер-класах;
  • в ДНЯХ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ студентських наукових гуртків кафедр на базі Українського державного університету залізничного транспорту.