Бойнік Анатолій Борисович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1949

Освіта:

У 1976 р. закінчив факультет АТЗ Харківського інституту інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті». Кваліфікація: Інженер-електрик шляхів сполучення.

Кандидат технічних наук з 1981 р. Дисертацію на тему «Исследование автоматических систем ограждения для маневрових и технологических районов» захистів у Московському інституті інженерів залізничного транспорту за спеціальністю 05.13.05. Наукові керівники: к.т.н., доценти Соболєв Ю.В. та Скрипін І.З.

Доцент з 1985 року.

Доктор технічних наук з 2003 р. Дисертацію на тему «Теоретичні основи ефективної експлуатації систем керування загороджувальними пристроями» захистів у Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. Науковий консультант: д.т.н., професор, академік Транспортних академій України та Росії Соболєв Ю.В.
Професор з 2004 року.

Напрямок наукової діяльності:

Розвиток теоретичних, експериментальних та практичних основ залізничної автоматики, особливо пристроїв і систем керування рухом транспорту на залізничних переїздах.

Науковий керівник галузевої науково-дослідної лабораторії «Автоматика та телемеханіка» (ГНДЛ – 63).

Дійсний член Транспортної академії України.

Член спеціалізованих вчених рад: Д64.820.04 – Український Державний університет залізничного транспорту та Д08.820.02 – Дніпровського Національного університету залізничного транспорту.

Член редакційних колегій: Інформаційно –керуючі системи на залізничному транспорті та Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті

Автор:

Понад 241 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них 2 монографії, підручник, 14 навчальних посібників, 25 авторських свідоцтв СССР та 9 патентів України, а також нормативних документів та правил. Підготував 2 докторів технічних наук.

Нагороди та подяки:

Диплом обласного конкурсу «Вища школа – кращі імена» (2000р.);
Почесна грамота МОН (2000р.);
Подяка головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.(2000р);
Почесна грамота МОН (2001р.);
Подяка ЗАО «Інститут Харківський Промтранспроект»(2005р.);
Подяка Донецького інституту залізничного транспорту (2005р.);
Подяка Голови Харківської обласної ради (2011р.);
Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2017р.);
Почесна грамота УкрДУЗТу (2019 р.).

Вибрані публікації:

 1. Бойник А.Б. Безопасность на переездах магистрального железнодорожного транспорта. Залізн. трансп. України. – 2001. – № 2. – С. 29-32.
 2. Бойник А.Б. Видеоконтроль опасной зоны железнодорожных переездов. Інформ.-керуючі системи на залізн. транспорті. – 2001. – № 4.– С. 24 – 27.
 3. Бойник А.Б.. Промышленное телевидение Харьковского метрополитена /Половец С.Э/ Залізн. трансп. України. – 2002.– № 1. – С. 15 –18.
 4. Гізбург М.Д., Басов В.І., Соболев Ю.В., Загарий Г. І., Бойник А.Б. та інші (всього 23 співавтора) Тлумачний російсько-англо-український словник з залізничної автоматики та зв’язку: Навчальній посібник для ВНЗ, (має гриф „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів” № 14/18.2- 2144від 12 грудня 2003 р.) ISBN 5 – 7763 – 1391 – 0 Харків: ПП Видавництво “Нове слово”, 2004.- 512 с.
 5. Бойник А.Б. Вероятностная модель функционирования железнодорожных переездов по критерию . Залізн. трансп. України. – 2003.– № 1. – С. 29 – 31.
 6. Sobolev Y. Bojnik A. Principles of railway crossing signaling control using satellite systems of navigation EASTEN-EUROPEAN JOURNAL ENTERPRISE TECHNOLOGIES. – 2003. – № 6. – Р. 21 – 28.
 7. Бойник А.Б. Безопасность железнодорожных переездов: Монография. – ISBN 966–7561–24–7 ХФИ «Транспорт Украины»,– 2003. 184 c.
 8. Бойник А.Б. Микропроцессорная система управления переездной сигнализацией. Наук. праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. № 2 (7) – 2003.– С.22–24.
 9. Бойник А.Б. Инфракрасная диагностика устройств железнодорожной автоматики/ Половец С.Е. Панченко Е.В/. Залізн. трансп. України. – 2005.– № 3. – С. 39–43
 10. Бойник А.Б. Методи оцінки рівня безпеки руху на транспортних об’єктах залізниць/ Абакумов А.А./ Інформ.- керуючі системи на залізнич. трансп. – 2007.- № 3.– С. 24-27
 11. Бойник А.Б. Шляхи підвищення безпеки функціонування станційних мікропроцесорних систем залізничної автоматики /Мойсеенко В.І./ Залізн. трансп. України. – 2010. – № 4, – С. 42–46
 12. Чепцов М.Н., Методи синтезу сигнально-процесорної централізації стрілок і сигналів /Бойник А.Б. Кузьменко Д.М / Монографія \|ISBN 966-8707-00-1 Сб. наук. праць, Донецьк: “ДонІЗТ”, 2010.-181 с.
 13. Cheptsov M., Bojnik A. Tsykhmistro S. International Scientific Cooperation for the Development of Euro-Asian Speed Railway Connection Collection 7-th International Symposium for Transport Universities in Europe and Asia – Dalian Jaotong University, Dalian China. – 2014.05 – P.78-85.
 14. Басов В.І. Мікропроцесорні системи управління рухом поїздів МПЦ-У та МАБ-У. /Єлисєєв В.В., Петренко О.В., Бойник А.Б., Чепцов М.М., Радковський С.О. /Навчальний посібник. Транспорт України. – Київ, 2014. – 430 с.
 15. Savich S., Samoilov A., Samsonik V., Bojnik A., Surkov K. Conductivity of YBCO ceramics in a wide range of yemperatures and hafnium impurities concentrations Functional Materials, 23, No 1 (2016), 12 pр. 21-26.
 16. Bojnik A. Prohonnyi O. Kystov V. Lapko A.. Shcheblykina О. Kameniev О. Development and investigation of methods of graphic-functional modeling of distribute systems Eastern-European Journal of Enterprise Technolo-gies. – 2018. – № 4/4(94). – Р. 59-69
 17. Samsonkin V., Goretskyi O., Matsyuk V., Bojnik A., Myronenko V., Merkulov V -SAFETY MANAGEMENT BASED ON RISK IDENTIFICATION IN TRANSPORT EVENTS STATISTICS Safety Science. – 2019. – 15 pp

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Системи автоматики на перегонахАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Спеціальні вимірювання в пристроях залізничної автоматикиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Діагностика та випробування систем залізничної автоматикиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології