Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Шифр: 106

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” є д.т.н., професор Ананьєва О.М.

Мета навчання за освітньою програмою

Мета освітньої програми передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для проектування, розробки та експлуатації автоматизованих систем управління технологічними процесами для різноманітних галузей промисловості залізничного транспорту. В процесі підготовки фахівці отримують знання з розробки забезпечення, зокрема інформаційного, математичного та програмного, монтажу та експлуатації систем автоматизації, з моделювання та оптимізації систем управління, створення сучасних інформаційних технологій управління, знання з проектування комп’ютерно-інтегрованих систем, теоретичних основ складних систем управління, також під час навчання бакалавр отримує знання для можливості виконувати якісно функції керівників підрозділів та підприємств.

Для досягнення цієї мети студенти вивчають:

 • професійні дисципліни (теорію оптимальних систем автоматичного керування, основи наукових досліджень, енергозбереження);
 • фахові дисципліни (системи сигнального авторегулювання, стандартизація та сертифікація систем забезпечення руху поїздів, математичні методи та моделі виробничих процесів);
 • гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (менеджмент персоналу, цивільний захист, психологія ділового спілкування).

Позитивне ставлення до вивчення навчальних дисциплін, добре виконання програм навчальної та технологічної практики дозволяють випускнику за цією освітньою програмою у подальшому займати посади керівників підрозділів та установ у наукових та науково-виробничих підприємствах, вищих навчальних закладах та проектно-конструкторських інститутах, підприємствах з експлуатації систем автоматичного та автоматизованого керування в різних галузях промисловості.

Адресати освітньої програми

Програма адресована випускникам-бакалаврам, які зацікавлені в отриманні сучасних знань у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій на транспорті. Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з новітніми науковими дослідженнями, розробленням сучасних систем керування відповідальними технологічними процесами, виконанням перспективних проектів, створенням, виробництвом та експлуатацією ефективних комп’ютерних систем та мікропроцесорних пристроїв у різних галузях промисловості та транспорту.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь:

 • уміння створювати і підтримувати функціонування автоматизованих систем управління залізничної автоматики;
 • уміння розробляти програмне, технічне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем управління залізничної автоматики;
 • навички управління та проектування сучасних комп’ютерних систем і мереж;
 • навички планування, оптимізації і інтелектуалізації виробничих процесів;
 • формуються вміння застосовувати одержані знання з загальнотехнічних і загальноінженерних дисциплін, оволодіння методами аналізу, розрахунку, синтезу та проектування пристроїв ЗАТ і їх вузлів на основі використання обчислювальної техніки, особливо мікропроцесорів і електронно-обчислювальних машин;
 • формуються навички розробки окремих елементів та вузлів систем, підтримання заданої експлуатаційної надійності функціонування пристроїв ЗАТ, гарантування безпеки руху та заданої пропускної спроможності дільниць і станцій;
 • формуються навички керування виробничим колективом, самостійного прийняття рішень та визначення перспектив розвитку підрозділів та підприємств.

Можливості працевлаштування

Фахівці залізничного транспорту дуже цінуються у світі, тому що залізничний транспорт – це важлива ланка економіки будь-якої розвиненої країни. Отримані знання дозволяють розраховувати на  гідне працевлаштування  у різних галузях промисловості, у першу чергу магістральному та промисловому залізничному транспорті, у метрополітенах, морських портах, на вугільних шахтах, металургійних комбінатах та коксохімічних заводах, як в Україні так і за кордоном. Багато випускників ВНЗ за цією освітньою програмою працюють ефективно не тільки в Україні, але і за кордоном у всесвітньо відомих компаніях, наприклад, Hitachi Rail STS, раніше Ansaldo Signaling and Transportation Systems або Ansaldo STS (США, Італія), Bombardier Transportation (Швеція, Росія, Україна та ін.), Thales (Франція, Азербайджан та ін.), на керівних посадах на магістральному та промисловому залізничному транспорті, а також у метрополітенах держав СНД.

Додаткова інформація

За цією освітньою програмою кафедри «Автоматика та комп’ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ) закінчили наш ВНЗ:

 • два ректори, майже усі декани факультету ІКСТ та завідувачі кафедри АТ нашого університету;
 • керівники департаменту автоматики та телекомунікацій ПАТ «Укрзалізниця»;
 • більшість начальників служб та дистанцій сигналізації та зв’язку: регіональних філій «Південно-західна, Одеська, Львівська, Південна, Донецька, та Придніпровська залізниці» ПАТ «Укрзалізниця»;
 • керівники служб, дистанцій сигналізації та зв’язку та підрозділів Харківського, Київського та Дніпровського метрополітенів України;
 • керівники служб та дистанцій сигналізації та зв’язку дирекцій з транспорту металургійних комбінатів, шахтоуправлінь та коксохімічних заводів, морських портів та організацій з перевезення продукції залізничним транспортом;
 • керівники підрозділів проектних-вишукувальних інститутів «Укрзалізничпроект», «Харківський Промтранспроект», «Хардіпротранс», «Южгіпроруда», «Діпрококс» (м. Харків), «Діпромез» (м. Дніпро), Кіївметропроект, Київдіпротранс (м. Київ);
 • директори та головні спеціалісти харківських науково-виробничих підприємств «Транспортні технології» («Стальенерго»), «Залізничавтоматика», «САТЕП», «Іпра-Софт», «Хартрон», «УкрТрансСигнал», «Промтрансавтоматика», «Bombardier Transportation» (усі – м. Харків).

Студенти навчаються в сучасних лабораторіях, оснащених комп’ютерними класами, обладнанням таких світових фірм, як Bombardier Transportation, Schneider Electric, Iskratel, Watson telecom. НВП «Імпульс» та ін.

На кафедрі працюють 4 доктори технічних наук, 4 професори, 3 академіки та 1 член-кореспондент Транспортної академії України, 11 доцентів та 3 старших викладачі.