Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Шифр: 1847

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 146.52

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 30/5

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 11850

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: Бакалавріат (І).
На основі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 міс)

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” є к.т.н., професор Кустов В.Ф.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та компетенцій у галузі автоматики та автоматизації технологічних процесів для можливості у подальшому бакалавру професійно виконувати функції у галузі розроблення, проектування, виробництва та експлуатації технічних засобів систем автоматичного та автоматизованого керування технологічними процесами, а також можливості виконувати в них якісно функції керівників підрозділів та підприємств.

Для досягнення цієї мети студенти вивчають:
– фундаментальні дисципліни (вищу математику, теоретичні основи електротехніки та електромеханіки, комп’ютерну та мікропроцесорну техніку, алгоритмізацію та програмування, електроніку та мікросхемотехніку);
– професійні дисципліни (теорію автоматичного керування, теоретичні основи автоматики, основи теорії надійності та побудови безпечних систем, технічну діагностику, математичні основи аналізу та синтезу систем автоматики, теорію і системи телекомунікацій в технологічних процесах);
– фахові дисципліни (системи автоматичного та автоматизованого керування, системи диспетчерського управління, організацію та планування виробництва);
– гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (філософію, психологію, соціологію, політологію, технічний переклад, основи економіки та менеджменту).

Позитивне ставлення до вивчення начальних дисциплін, добре виконання програм навчальної та технологічної практики дозволяє випускнику за цією освітньою програмою у подальшому займати посади керівників підрозділів та установ у наукових та науково-виробничних підприємствах, вищих навчальних закладах та проектно-конструкторських інститутах, підприємствах з експлуатації систем автоматичного та автоматизованого керування в різних галузях промисловості.

Адресати освітньої програми

Програма адресована випускникам шкіл та училищ, коледжів та технікумів, зацікавленим в отриманні знань у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій на транспорті та інших галузях економіки. Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з новітніми науковими дослідженнями, розробленням сучасних систем керування відповідальними технологічними процесами, виконанням перспективних проектів, створенням, виробництвом та експлуатацією ефективних комп’ютерних систем та мікропроцесорних пристроїв у різних галузях промисловості та транспорту.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

вивчаються теоретичні основи розроблення, проектування, виробництва та експлуатації систем керування технологічними процесами, а також пристроями залізничної автоматики (ЗАТ);

 • вивчаються методи аналізу, розрахунку й синтезу основних систем і  пристроїв автоматичних та автоматизованих систем керування та контролю,  більш детально вивчаються пристрої та системи залізничної автоматики, шляхи та перспективи розвитку систем на найближчу й дальню перспективу;
 • вивчаються методи та технічні засоби для створення комп’ютерних та мікропроцесорних систем;
 • вивчаються бази даних, алгоритмізацію та комп’ютерне програмування;
 • вивчаються методи забезпечення надійності та безпеки  функціонування технічних засобів керування та регулювання руху поїздів;
 • вивчаються  системи електроживлення  та діагностування сучасних систем керування та контролю;
 • вивчаються організація експлуатації та технічного обслуговування пристроїв автоматики й телемеханіки, гарантування безпеки руху поїздів під час відновлення та ремонту пристроїв ЗАТ, особливості пошуку відмов і проведення спеціальних вимірювань у пристроях ЗАТ;
 • формуються вміння застосовувати одержані знання з загальнотехнічних і загальноінженерних дисциплін, оволодіння методами аналізу, розрахунку, синтезу та проектування пристроїв ЗАТ і їх вузлів на основі використання обчислювальної техніки, особливо мікропроцесорів і електронно-обчислювальних машин;
 • формуються навички розробки окремих елементів та вузлів систем, підтримання заданої експлуатаційної надійності функціонування пристроїв ЗАТ, гарантування безпеки руху та заданої пропускної здатності дільниць і станцій;
 • формуються навички керування виробничим колективом, самостійного прийняття рішень та визначати перспективу розвитку підрозділів та підприємств.

Можливості працевлаштування

Отримані знання дозволяють гідне працевлаштування у різних галузях промисловості, у першу чергу магістральному та промисловому залізничному транспорті, у метрополітенах, в морських портах на вугільних шахтах, металургійних комбінатах та коксохімічних заводах, як в Україні так і за кордоном. Для ефективного кар’єрного росту у подальшому після закінчення ВНЗ доцільно починати випускникам працювати на початкових інженерно-технічних посадах.

Залізничний транспорт є дуже важливою ланкою у економіці будь-яких розвинених держав світу, тому фахівці для нього дуже цінуються у світі. Багато випускників ВНЗ за цією освітньою програмою закінчили наш ВНЗ працюють ефективно не тільки в Україні, но і за кордоном у всесвітньо відомих компаніях, наприклад, Hitachi Rail STS, раніше Ansaldo Signaling and Transportation Systems або Ansaldo STS (США, Італія), Bombardier Transportation (Швеція, Росія, Україна та ін.), “Thales” (Франція, Азербайджан та ін.), на керівних посадах на магістральному та промисловому залізничному транспорті, а також у метрополітенах держав СНД.

Додаткова інформація

 • За цією освітньою програмою кафедри «Автоматика та комп’ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ) закінчили наш ВНЗ:

два ректора, майже усі декани факультету ІКСТ та завідувачі кафедрою АТ нашого університету;

 • керівники департаменту автоматики та телекомунікацій ПАТ «Укрзалізниця»;
 • більшість начальників служб та дистанцій сигналізації та зв’язку: регіональних філій «Південно-західна, Одеська, Львівська, Південна, Донецька, та Придніпровська залізниці» ПАТ «Укрзалізниця»;
 • керівники служб, дистанцій сигналізації та зв’язку та підрозділів Харківського, Київського та Дніпропетровського метрополітенів України;
 • керівники служб та дистанцій сигналізації та зв’язку дирекцій по транспорту металургійних комбінатів, шахтоуправлінь та коксохімічних заводів, морських портів та організацій з перевезення продукції залізничним транспортом;
 • керівники підрозділів проектних-вишукувальних інститутів «Укрзалізничпроект», «Харківський Промтранспроект», “Хардіпротранс”, «Южгіпроруда, «Діпрококс» (м.Харків), «Діпромез» (м.Дніпро), Кіївметропроект, Київдіпротранс (м. Київ);
 • директори та головні спеціалісти харківських науково-виробничих підприємств «Транспортні технології» («Стальенерго»), «Залізничавтоматика», «САТЕП», «Іпра-Софт», «Хартрон», «УкрТрансСигнал», «Промтрансавтоматика», «Bombardier Transportation» (усі – м. Харків).

Студенти навчаються в сучасних лабораторіях, оснащених комп’ютерними класами, обладнанням таких світових фірм, як Bombardier Transportation, Schneider Electric, Iskratel, Watson telecom. НВП «Імпульс» та ін..
На кафедрі працюють 4 доктора технічних наук, 4 професора, 3 академіка та 1 член-кореспондент Транспортної академії України, 11 доцентів та 3 старших викладача.