Студенський науковий гурток «Геодезія та проектування шляхів сполучення»

завідувач кафедри

Угненко Євгенія Борисівна

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 3, кабінет 300, поверх 2, кабінет 205

На кафедрі «ВПГЗ» працює науковий гурток «ГЕОДЕЗІЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ» як добровільне об’єднання студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні дисциплін кафедри та розвитку навичок професійної та наукової діяльності.

В роботі наукового гуртка приймають участь молоді вчені кафедри ВПГЗ, а також студенти будівельного факультету.

У своїй діяльності гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та тісного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

Керівники гуртка:

Мета діяльності наукового гуртка – формування у його членів первинних систематизованих навиків наукової діяльності та вмінь застосовувати у практичній діяльності досягнення науки і науково-технічного прогресу, а також виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до наукової роботи студентів.

Основними завданнями гуртка є:

  • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи;
  • забезпечення розширеного засвоєння студентами навчального програмного матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, що вивчаються;
  • засвоєння методології наукового дослідження, розвиток у студентів наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення світогляду та підвищення рівня інтелекту;
  • залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
  • забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на найкращий проект (кращу наукову роботу), наукових семінарів кафедри та університету, круглих столів, спеціалізованих виставок та форумів.

Студенти і аспіранти наукового гуртка приймають участь

  • в Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях;
  • у Міжнародних конкурсах науково-дослідних робіт (проектів);
  • у спеціалізованих виставках, форумах, майстер-класах.

Галерея

студентський гурток кафедри ВПГЗ