Співробітники кафедри БМКС

Плугін Дмитро Артурович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

Плугін Дмитро Артурович

Доктор технічних наук (2014, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Розвиток теорії електрокорозії обводнених конструкцій і розробка електрокорозійностійких матеріалів і способів захисту» захистив в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02, науковий консультант А.М. Плугін, д.х.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної академії України, Почесний професор УкрДУЗТ)

Основні напрямки наукових досліджень : фізико-хімічні дослідження органічних і неорганічних будівельних матеріалів і процесів їх створення та корозії; розробка полімеркомпозиційних матеріалів; дослідження електрокорозійних дій на конструкції та споруди залізниць і розробка заходів із захисту від них.

Автор понад 120 наукових праць, у т.ч. 3 монографій, 12 патентів на винаходи; 8 навчально-методичних розробок, у т.ч. двох навчальних посібників; нормативних документів: державного стандарту, галузевих будівельних норм, технічних умов України, інструкцій, правил Укрзалізниці.

Плугін Аркадій Миколайович

д.т.н., професор

Плугін Аркадій Миколайович

Доктор хімічних наук з 1989 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського Академії наук УРСР за спеціальністю «Колоїдна хімія». Тема дисертації «Електрогетерогенні взаємодії при тверднені цементних вяжучих».

Напрямок наукової діяльності: розвиток теорії твердіння, міцності та довговічності будівельних матеріалів і конструкцій, розробка на цій основі нових матеріалів і технологій.

Автор понад 320 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має понад 30 авторських свідоцтв та патентів.

Трикоз Людмила Вікторівна

Професор, д.т.н., заст. зав. кафедри

Трикоз Людмила Вікторівна

Доктор технічних наук (2015, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Теорія надлишкових електричних зарядів та розробка способів збереження стійкості матеріалів і конструкцій за їх наявності» захистила в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02, науковий консультант А.М. Плугін, д.х.н., професор.

Основні напрямки наукових досліджень : дослідження структури та властивостей дисперсних систем і матеріалів; розробки в галузі утилізації відходів при виробництві будівельних матеріалів; діагностування стану та закріплення грунтів основ і земляного полотна.

Автор понад 180 наукових праць, у т.ч. двох монографій, 15 авторських свідоцтв і патентів; 24 навчально-методичних розробок, у т.ч. 5 навчальних посібників з грифом МОН; нормативних та інструктивних документів для залізничного транспорту.

Калінін Олег Анатолійович

Доцент, к.т.н., зав. ГНДЛ ПОСЗБ

Калінін Олег Анатолійович

кандидат технічних наук (1996, спеціальність 05.23.05 – «Будівельні матеріли і вироби» дисертацію «Удосконалення складу та структури бетону для підвищення тріщиностійкості залізобетонних виробів» захистив в спеціалізованій вченій раді Д 02.07.03 при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектурі, науковий керівник А.Н. Плугін, д.х.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік транспортної академії України, Почесний професор УкрДУЗТ).

Основний напрямок наукових досліджень дослідження та удосконалення складу та структури бетону для підвищення його водонепроникності та тріщиностійкості; забезпечення надійності та довговічності бетонних і залізобетонних конструкцій будівель та споруд.

Автор понад 61 наукових праць, в т.ч. 2 монографій, 10 патентів на винаходи;  багатьох нормативних документів – ДСТУ, ДБН, ГБН, СТП, ТУУ, технічних вказівок, правил, інструкцій,  для залізничного транспорту.

Мірошніченко Сергій Валерійович

Доцент, к.т.н., зав. ГНДЛ КЗККСЗ

Мірошніченко Сергій Валерійович

Кандидат технічних наук (1999, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Склади на основі цементу, КВС та високоякісних смол для герметизації і лікування тріщин і швів» захистив в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02, науковий керівник А.М. Плугін, д.х.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної академії України, Почесний професор УкрДУЗТ).

Основні напрямки наукових досліджень :
розробка конструктивних і технологічних рішень по ремонту та посилення бетонних, залізобетонних і кам’яних конструкцій будівель і споруд, а також підвищення їх довговічності

Автор понад 70 наукових праць, в т.ч. 2 монографій, 10 патентів на винаходи; 6 навчально-методичних розробок, в т.ч. одного навчального посібника, нормативних (ДСТУ, ТУ) та інструктивних документів для залізничного транспорту.

Борзяк Ольга Сергіївна

д.т.н., доцент

Борзяк Ольга Сергіївна

Доктор технічних наук з 2022 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: «Регулювання контактних взаємодій для підвищення стійкості в умовах експлуатації матеріалів на основі мінеральних в’яжучих».

Напрямок наукових досліджень: фізико-хімічні дослідження будівельних матеріалів, процесів їх створення та корозії, дослідження електрокорозійних впливів на конструкції та споруди залізниць і розробка заходів із захисту від них.

Автор понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них 7 монографій та 1 навчального посібника. Має 4 патенти.

Никитинський Андрій Володимирович

Заступник декана, доцент, к.т.н.

Никитинський Андрій Володимирович

Кандидат технічних наук (2006, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Наповнені суперпластифіковані цементно-водні суспензії для герметизації і підсилення обводнених тунелів» захистив в в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02, науковий керівник А.М. Плугін, д.х.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної академії України, Почесний професор УкрДУЗТ).

Основні напрямки наукових досліджень :
удосконалення ін’єкційних розчинів і технології ін’єктування бетонних і кам’яних конструкцій при ремонті та підсиленні інженерних споруд; обстеження та випробування інженерних споруд.

Автор понад 25 наукових праць, 3 патентів на вироби; 7 навчально-методичних розробок, у т.ч. 1 навчальний посібник з грифом МОН, нормативних та інструктивних документів для залізничного транспорту.

Лютий Віталій Анатолійович

Доцент, к.т.н.

Лютий Віталій Анатолійович

Кандидат технічних наук (2007, специальность «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Повторювана швидконатікаюча повзучість бутової кладки мостових опор під механоелектричною дією» захистив в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02, науковий керівник А.М. Плугін, д.х.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної академії України, Почесний професор УкрДУЗТ).

Основні напрямки наукових досліджень:
дослідження тривалих циклічних механічних дій на бетонні, залізобетонні та кам’яні конструкції інженерних споруд; розробка конструктивних і технологічних рішень з ремонту та підсилення конструкцій інженерних споруд; обстеження та випробування інженерних споруд.

Автор понад 37 наукових праць, у т.ч. 8 патентів на вироби; 8 навчально-методичних розробок, у т.ч. 2 навчальних посібників з грифом МОН, нормативних та інструктивних документів для залізничного транспорту.

Герасименко Олег Степанович

Доцент, к.т.н.

Герасименко Олег Степанович

Кандидат технічних наук (2009, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Збільшення проникаючої здатності і міцності рідкого скла» захистив в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02, науковий керівник А.М. Плугін, д.х.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної академії України, Почесний професор УкрДУЗТ);

Основні напрямки наукової і практичної діяльності:
удосконалення силікатних розчинів і технології хімічного закріплення ґрунтів основ і земляного полотна, способів діагностування стану ґрунтів основ і земляного полотна, проектування основ і фундаментів, оцінювання технічного стану і паспортизація будівель та споруд.

Автор понад 31 наукових праць, у т.ч. 3 патентів на винахід; 5 навчально-методичних розробок, у т.ч. 3 навчальних посібників, нормативних та інструктивних документів для залізничного транспорту.

Подтележнікова Інна Володимирівна

Доцент, к.т.н.

Подтележнікова Інна Володимирівна

Кандидат технічних наук (2009, специальность «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «склади для залізобетонних і сталевих конструкцій мостів та інших споруд, що експлуатуються в умовах обводнення і струмів витоку» захистив в спеціалізованій вченій раді  Д 64.820.02, науковий керівник А.М. Плугін, д.х.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної академії України, Почесний професор УкрДУЗТ).

Основний напрямок наукових досліджень :
розробка кольорових полімеркомпозиційних складів для захисту бетонних, залізобетонних і металевих конструкцій будівель та споруд.

Автор 22 наукових праць, 3 патентів на вироби; 3 навчально-методичних розробок, у т.ч. 1 навчальних посібників, нормативних та інструктивних документів зі створенням нових матеріалів і засобів захисту від корозії металевих мостів та інших конструкцій.